bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Komisja Zdrowia

24 listopada 2021, godz. 12:30
Sala Obrad Urzędu Miasta Marki

Zapraszamy na obrady komisji

Zapraszam na obrady Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska w terenie, które odbędzie się w dniu 24 listopada 2021 roku o godzinie 12.30.– w sali obrad UM Marki.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie kontynuacji realizacji na lata 2022 – 2024 programu polityki zdrowotnej w zakresie działań edukacyjnych dla dzieci z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej zamieszkujących Gminę Miasto Marki na lata 2019 – 2021. Druk nr 561
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie kontynuacji realizacji na lata 2022 – 2024 programu polityki zdrowotnej w zakresie działań edukacyjnych dla przyszłych rodziców zamieszkujących Gminę Miasto Marki na lata 2019 – 2021. Druk nr 562.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Druk nr 556.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XXXVIII/460/2021 Rady Miasta Marki z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/441/2021 Rady Miasta Marki z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia zasad najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Marki. Druk nr 557.
 8. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach finansowane ze środków zewnętrznych pozyskanych w roku 2021.
 9. Omówienie uwag Komisji, dotyczących wizytacji w SP1 i Przedszkolu nr 1 w dniu 14 października 2021 roku.
 10. Omówienie zgłoszeń zasygnalizowanych zarządcy rzeki Długiej w dniu 26 października 2021 roku.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie posiedzenia

 

 

WPZ
#Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry