bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

31 sierpnia 2022, godz. 13:00
Sala Obrad Urzędu Miasta Marki

Zapraszamy na obrady komisji

Zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu, które odbędzie się 31 sierpnia 2022 roku o godzinie 13.00 w sali obrad Urzędu Miasta Marki.                                                                                                     

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII/149/2019 Rady Miasta Marki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia stypendiów dla uczniów szkół ponadpodstawowych i dla studentów będących mieszkańcami miasta Marki. Druk nr 678.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Marki. Druk nr 679.
  6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Marki. Druk nr 680.
  7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Marki w roku szkolnym 2022/2023. Druk nr 681.
  8. Spotkanie z Koordynatorem Obiektów Sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” – Panem Damianem Pacuszka. Sprawozdanie z działalności.
  9. Sprawy różne.
  10. Zamknięcie posiedzenia.

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/194635.

Przewodnicząca Komisji

/-/ Magdalena Szafarz

WPZ
#Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry