bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Komisja Zdrowia

31 sierpnia 2022, godz. 10:00
Urząd Miasta Marki

Zapraszamy na obrady Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska

Zapraszam na obrady Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska,  które odbędzie się w dniu  31 sierpnia 2022 roku o godzinie 10.00 – w sali obrad UM Marki.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przedstawienie porządku obrad
  3. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Wieloletniej Strategii Zdrowotnej Gminy Miasto Marki na lata 2023-2027. Druk nr 677.
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z miastem stołecznym Warszawą w sprawie powierzenia miastu stołecznemu Warszawie realizacji zadań Miasta Marki z zakresu lokalnego transportu zbiorowego. Druk nr 682.
  6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Marki na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2029”. Druk nr 683.
  7. Stopień zaawansowania rekultywacji „zwałki” w Markach – co dalej?
  8. Sprawy różne.
  9. Zamknięcie posiedzenia

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/195421

 

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Pomocy

Społecznej, Bezpieczeństwa

                                                                                      Publicznego i Ochrony Środowiska (-)

Robert Szafrański

WPZ
#Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry