bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Komisja Budżetowo -Gospodarcza

31 sierpnia 2022, godz. 14:30
Sala Obrad Urzędu Miasta Marki

Zapraszamy na obrady komisji

Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Marki, które odbędzie się dnia 31.08. 2022 roku o godzinie 14:30 w sali obrad Urzędu Miasta Marki:

  1. Otwarcie posiedzenia;
  2. Przedstawienie porządku obrad;
  3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad;
  4. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/508/2021 Rady Miasta Marki z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2022 – 2035. Druk nr 686.
  5. Wydanie opinii do projektu uchwały  w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/509/2021 Rady Miasta Marki z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2022 rok. Druk nr 687.
  6. Wydanie opini do projektu uchwaływ sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej na działkach ewidencyjnych nr 20/29 i 20/114 z obrębu 3-06 stanowiących własność Gminy Miasto Marki na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne nr 20/109 i 20/112 z obrębu 3-06. Druk nr 676.
  7. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IV/572/2022 Rady Miasta Marki z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Marki na lata 2022-2026. Druk nr 684
  8. Wydanie opini do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXVI/590/2018 Rady Miasta Marki z dnia 26 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Trasy Mostu Północnego w Markach. Druk nr 685
  9. Sprawy różne
  10. Zamknięcie posiedzenia

Materiały dotyczące projektów uchwał udostępnione są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Marki.

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/195496

Przewodnicząca Komisji Budżetowo-Gospodarczej

(-) Marlena Stosio

WPZ
#Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry