bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Komisja Rewizyjna

8 lutego 2023, godz. 11:30
Sala Obrad Urzędu Miasta Marki

Zapraszamy na obrady Komisji Rewizyjnej

Działając na podstawie art. 15zzx ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 2095 z późn. zm.), uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Marki z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie zdalnego trybu obradowania Komisji Rewizyjnej oraz § 25 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 1 do Statutu Miasta Marki (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2019 r., poz. 872; z 2022 r., poz. 6194) zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Marki w zdalnym trybie obradowania na dzień 8 lutego 2023 roku na godz. 11:30 z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
  4. Analiza działalności Wydziału Monitoringu Miasta UM Marki.
  5. Sprawy różne.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

Posiedzenie Komisji odbędzie się w trybie zdalnym z wykorzystaniem dedykowanego systemu eSesja. Wejście przez stronę internetową https://tablet.esesja.pl lub przez aplikację na tablecie.

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/221586.

WPZ
#Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry