bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

22 marca 2023, godz. 16:00
Urząd Miasta Marki

Zapraszamy na obrady komisji

Zapraszam na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Marki, które odbędzie się 22 marca 2023 roku (środa) o godzinie 16:00 w sali obrad Urzędu Miasta Marki z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.      
  4. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie skargi z dnia 01.02.2023 roku na działania Burmistrza Miasta Marki przy rozpatrywaniu skargi na zastępcę Burmistrza Pawła Pniewskiego.
  5. Rozpatrzenie wniosku z 01.03.2023 roku w sprawie ul. Pomorskiej oraz przyjęcie projektu uchwały w tej sprawie.
  6. Rozpatrzenie wniosku z 01.03.2023 roku, w którym mieszkańcy wnoszą protest w związku z planowaną przebudową ulicy Ząbkowskiej i wnioskują o przeprowadzenie konsultacji społecznych. Przyjęcie projektu uchwały w tej sprawie.
  7. Rozpatrzenie skargi z 23.01.2023 roku na treści zawarte w piśmie/decyzji podpisanej z up. Burmistrza przez Kierownika Działu Świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach, a przesłanej do Rady Miasta Marki przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie.
  8. Sprawy różne.
  9. Zamknięcie posiedzenia.

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/227287

Przewodniczący Komisji

   /-/ Jarosław Jaździk

 

 

WPZ
#Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry