bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Komisja Zdrowia

30 sierpnia 2023, godz. 10:00
Sala Obrad Urzędu Miasta Marki

Zapraszamy na obrady komisji

Zapraszam na obrady Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska,  które odbędzie się w dniu  30 sierpnia 2023 roku o godzinie 10.00 w sali obrad Urzędu Miasta Marki

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
  4. Zakład Usług Komunalnych - Sprawozdanie z działalności za rok 2022.
  5. Czy Marki są miastem bezpiecznym? Zaproszenie Komendanta posterunku policji.
  6. Ochotnicza Straż Pożarna w Markach - sprawozdanie z działalności za 2022 rok.
  7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody – alei drzew rosnących wzdłuż drogi gminnej ul. Kasztanowej w Markach – druk 858.
  8. Redagowanie oficjalnego stanowiska Komisji do Wód Polskich, jako zarządcy rzeki Długiej w sprawie obiecanych prac remontowych.
  9. Sprawy różne.
  10.  Zamknięcie posiedzenia.

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/249546.


Przewodniczący Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej,

Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska

(-) Robert Szafrański

WPZ
#Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry