bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

LXXII sesja Rady Miasta Marki

30 sierpnia 2023, godz. 16:00
Sala obrad Urzędu Miasta Marki

Zapraszamy na obrady

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku, poz. 40, 572 i 1463) zwołuję LXXII sesję Rady Miasta Marki na dzień 30 sierpnia 2023 roku na godz. 16:00 w Sali Obrad Urzędu Miasta Marki z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z LXIX sesji Rady Miasta Marki z dnia 20 czerwca 2023 roku.
 5. Przyjęcie protokołu z LXX sesji Rady Miasta Marki z dnia 28 czerwca 2023 roku.
 6. Przyjęcie protokołu z LXXI sesji Rady Miasta Marki z dnia 7 lipca 2023 roku.
 7. Informacja z działalności Burmistrza Miasta Marki.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXII/645/2022 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2023 – 2035. Druk nr 859.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXII/646/2022 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2023 rok. Druk nr 860.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne. Druk nr 857.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody – alei drzew rosnących wzdłuż drogi gminnej ul. Kasztanowej w Markach. Druk nr 858.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXIV/109/92 Rady Miejskiej Miasta Marki z dnia 18 sierpnia 1992 r. Druk nr 861.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Druk nr 862
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Zdrowia, Opieki społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska. Druk nr 863.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego Warszawa Praga – Południe w Warszawie. Druk nr 864.
 16. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz o udzielonych odpowiedziach.
 17. Informacja o korespondencji przychodzącej do rady i wychodzącej z rady.
 18. Sprawy różne.
 19. Zamknięcie posiedzenia.

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/249952.

 

WPZ
#Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry