bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Komisja Budżetowo -Gospodarcza

30 sierpnia 2023, godz. 15:00
Sala Obrad Urzędu Miasta Marki

Zapraszamy na obrady komisji Budżetowo- Gospodarczej

Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Marki, które odbędzie się dnia 30.09.2023 roku o godzinie 15:00 w sali obrad Urzędu Miasta Marki:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
  4. Wydanie opinii do projektu w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr LXII/645/2022 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2023 – 2035. Druk nr 859.
  5. Wydanie opinii do projektu uchwały  w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr LXII/646/2022 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2023 rok. Druk nr 860.
  6. Wydanie opinii do projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne. Druk nr 857.
  7. Sprawy różne.
  8. Zamknięcie posiedzenia.

Materiały dotyczące projektów uchwał udostępnione są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Marki.

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/249953.

Przewodnicząca Komisji Budżetowo-Gospodarczej (-)

Marlena Stosio

 

WPZ
#Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry