bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

LXXIII sesja Rady Miasta Marki

27 września 2023, godz. 16:00
Urząd Miasta Marki

Zapraszamy na sesję

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku, poz. 40, 572, 1463 i 1688) zwołuję LXXIII sesję Rady Miasta Marki na dzień 27 września 2023 roku na godz. 16:00 w Sali Obrad Urzędu Miasta Marki z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z LXXII sesji Rady Miasta Marki z dnia 30 sierpnia 2023 roku.
 5. Informacja z działalności Burmistrza Miasta Marki.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXII/645/2022 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2023 – 2035. Druk nr 873.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXII/646/2022 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2023 rok. Druk nr 874.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Druk nr 875.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Marki do realizacji projektu pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Miasto Marki” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2. Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Druk nr 870.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia lokalnego Mareckiego Programu Stypendialnego wspierania uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych i ustalenia zasad udzielania stypendium dla uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych. Druk nr 871.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendium dla studentów wyższych uczelni. Druk nr 872.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej zabudowanej budynkiem użytkowym położonej w Markach przy ul. Sportowej 3 oraz przyznania pierwszeństwa w nabyciu przedmiotowej nieruchomości. Druk nr 876.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Gminnej Komisji Inwentaryzacyjnej do spraw komunalizacji mienia gminnego. Druk nr 877.
 14. Rozpatrzenie uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody – drzewa rosnącego na posesji przy ul. Pogodnej 8 w Markach. Druk nr 868.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia dwóch pism z dnia 22 sierpnia 2023 roku złożonych przez Członka Zarządu firmy AKonsult Sp. z o.o. dotyczących zamówienia dotyczącego umowy Nr 272.14.2021 z dnia 16.04.2021r. oraz umowy Nr 272.16.2021 z dnia 12.05.2021r. Druk nr 869.

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/253829

 

Agnieszka Lużynska

/-/ Przewodnicząca Rady Miasta Marki

 

WPZ
#Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry