bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Komisja Oświaty Kultury i Sportu

22 listopada 2023, godz. 13:00
Sala Obrad Urzędu Miasta Marki

Zapraszamy na obrady komisji

Zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu, które odbędzie się 22 listopada 2023 roku o godzinie 13:00 w sali obrad Urzędu Miasta Marki. Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
  4. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały nr LIV/443/2017 Rady Miasta Marki z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie powołania Mareckiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu. Druk nr 893,
  5. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy na rok 2024 Gminy Miasto Marki z Organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Druk nr 898
  6. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXXV/761/2023 Rady Miasta Marki z dnia 25 października 2023 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Marki i nadania jej Statutu. Druk nr 903
  7. Sprawy różne.
  8. Zamknięcie posiedzenia.

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/262434.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

/-/ Magdalena Szafarz

WPZ
#Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry