bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Połączone obrady komisji

13 grudnia 2023, godz. 14:00
Sala Obrad Urzędu Miasta Marki

Zapraszamy na połączone obrady komisji Rewizyjnej i Budżetowo - Gospodarczej

Działając na podstawie § 27 ust. 1 i 2 pkt 1 załącznika Nr 1 do Statutu Miasta Marki (t.j. Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2023 r., poz. 1418) zwołujemy posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Marki oraz Komisji Budżetowo - Gospodarczej w sali obrad Urzędu Miasta Marki na dzień 13 grudnia 2023 roku na godz. 14:00 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
 4. Analiza działań jednostek organizacyjnych i organów Gminy dotyczących przygotowań do realizacji przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie budowy i utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Marki. Przedstawienie Komisji informacji związanych z planem budowy dróg gminnych, w tym z udziałem kapitału prywatnego. (KR i KBG)
 5. Przyjęcie Planu Pracy Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Marki na rok 2024. (KBG)
 6. Sprawy różne. (KR i KBG)
 7. Zamknięcie posiedzenia Komisji Budżetowo-Gospodarczej.
 8. Analiza działań podjętych przez UM Marki w zakresie przygotowania projektu uchwały krajobrazowej na podstawie Uchwały Nr LVIII/616/2022 Rady Miasta Marki z dnia 26 października 2022 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. (KR)
 9. Przyjęcie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Marki na rok 2024. (KR)
 10. Przyjęcie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Marki za rok 2023. (KR)
 11. Zamknięcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

(-) Grzegorz Chwiłoc-Fiłoc

Przewodnicząca Komisji Budżetowo-Gospodarczej

(-) Marlena Stosio

WPZ
#Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry