bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Komisja Rewizyjna

7 lutego 2024, godz. 15:00
Sala Obrad Urzędu Miasta Marki

Zapraszamy na obrady Komisji Rewizyjnej

Działając na podstawie § 25 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 1 do Statutu Miasta Marki (t.j. Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2023 r., poz. 1418) zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Marki w sali obrad Urzędu Miasta Marki na dzień 7 lutego 2024 roku na godz. 15:00 z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
  4. Analiza działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach w latach 2022-2023, plany na rok 2024.
  5. Sprawy różne.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

/-/ Grzegorz Chwiłoc-Fiłoc

WPZ
#Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry