bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

21 lutego 2024, godz. 16:30
Sala obrad Urzędu Miasta Marki

Zapraszamy na obrady komisji

Zapraszam na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Marki, które odbędzie się 21 lutego 2024 roku (środa) o godzinie 16:30 w sali obrad Urzędu Miasta Marki z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
  4. Rozpatrzenie skargi na Burmistrza Miasta Marki w związku z domniemanymi nieprawidłowościami dotyczącymi rowu wzdłuż ulicy Długiej.
  5. Sprawy różne.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja.

Przewodniczący Komisji

   /-/ Jarosław Jaździk

WPZ
#Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry