bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Komisja Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

16 maja 2024, godz. 14:30
Sala Obrad Urzędu Miasta Marki

Zapraszamy na obrady komisji

Na podstawie § 23 ust 1 Regulaminu Rady Miasta Marki stanowiącego załącznik nr 3 do Statutu Miasta Marki stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XIV/115/2004 Rady Miasta Marki z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Marki (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2023 roku poz. 1418), zapraszam na I posiedzenie Komisji Kultury, Sportu i Spraw Społecznych, które odbędzie się w dniu 16 maja 2024 roku o godzinie 14.30 w Sali obrad Urzędu Miasta Marki.
Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Wybór Przewodniczącego Komisji.
  4. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.
  5. Sprawy różne.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja.

WPZ
#Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry