bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Komisja Rewizyjna

15 maja 2024, godz. 16:30
Sala Obrad Urzędu Miasta Marki

Zapraszamy na obrady komisji

Działając na podstawie § 25 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 1 do Statutu Miasta Marki (t.j. Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2023 r., poz. 1418) zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Marki w sali obrad Urzędu Miasta Marki na dzień 15 maja 2024 roku na godz. 16:30 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.

4. Opracowanie Planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok.

5. Analiza sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu za 2023 rok – przygotowanie wniosków dla Rady Miasta oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej – rozpoczęcie prac.

6. Sprawy różne.

7. Zamknięcie posiedzenia.

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja.

WPZ
#Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry