bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Komisja Środowiska

15 maja 2024, godz. 14:30
Sala obrad Urzędu Miasta Marki

Zapraszamy na obrady komisji

Na podstawie § 23 ust 1 Regulaminu Rady Miasta Marki stanowiącego załącznik nr 3 do Statutu Miasta Marki stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XIV/115/2004 Rady Miasta Marki z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Marki (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2023 roku poz. 1418), zapraszam na I posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 15 maja 2024 roku o godzinie 14.30 w Sali obrad Urzędu Miasta Marki.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Wybór Przewodniczącego Komisji.

4. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.

5. Sprawy różne.

6. Zamknięcie posiedzenia.

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja.

WPZ
#Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry