bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Posiedzenie Mareckiej Rady Seniorów

15 maja 2024, godz. 15:00
CAF3, ul. Fabryczna 3

Zapraszamy na obrady

Zapraszam na Posiedzenie Mareckiej Rady Seniorów w dniu 15 maja 2024 r. godz. 15:00, które odbędzie się w Centrum Aktywności Fabryczna 3 przy ul. Fabrycznej 3.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad, powitanie uczestników i gości.
  2. Sprawdzenie listy obecności.
  3. Przedstawienie i przyjęcie protokołu z posiedzenia MRS II kadencji z dnia 10.04.2024r
  4. Realizacja działań w projekcie  ”Mazowsze dla seniorów 2024".   
  5. 18 maja mija  pierwsza rocznica działalności  Mareckiej Rady Seniorów. Dyskusja i omówenie działań MRS w pierwszą rocznicę jej ustanowienia. 
  6. Przekazanie członkom Mareckiej Rady Seniorów Statutu po zmianach dokonanych w oparciu o Uchwałę Nr LXXV/760/2023 Rady Miasta Marki z dnia 25 października 2023 r.
  7. Sprawy różne.                                                                                                                  
  8. Wyznaczenie terminu  następnego posiedzenia. Podsumowanie i zamknięcie obrad.

 

                                                                                                                              Przewodnicząca MRS

                                                                                                                                  /-/ Barbara Jóśko

MRS
#Miasto #CAF 3

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry