bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

5 czerwca 2024, godz. 16:30
Sala Obrad Urzędu Miasta Marki

Zapraszamy na obrady komisji

Zapraszam na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Marki, które odbędzie się 05 czerwca 2024 roku (środa) o godzinie 16:30 w sali obrad Urzędu Miasta Marki z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
  4. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie skargi na pracowników Urzędu Miasta Marki – Wydziału Planowania Przestrzennego i przekazanie zgodnie z właściwością.
  5. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie skargi na zastępcę Burmistrza Dariusza Pietruchę i przekazanie zgodnie z właściwością.
  6. Skarga na działania Burmistrza Miasta Marki w sprawie remontu ulicy Ząbkowskiej, przekazana zgodnie z właściwością przez Ministerstwo Infrastruktury.
  7. Przyjęcie plan pracy Komisji Skarg Wniosków i Petycji na 2024 rok – projekt uchwały.
  8. Sprawy różne.
  9. Zamknięcie posiedzenia.

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja.

Przewodniczący Komisji

/-/ Jarosław Jaździk

WPZ
#Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry