bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Komisja Budżetowa

26 czerwca 2024, godz. 14:30
Sala Obrad Urzędu Miasta Marki

Zapraszamy na obrady komisji

Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetowej Rady Miasta Marki, które odbędzie się dnia 26 czerwca 2024 roku o godzinie 14.30 w sali obrad Urzędu Miasta Marki.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
  4. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXXVIII/785/2023 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2024-2036  (Druk nr 53).
  5. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXXVIII/786/2023 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2024 rok  (Druk nr 54).
  6. Sprawy różne.
  7. Zamknięcie posiedzenia.

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja.

Przewodniczący Komisji

(-) Andrzej Nadolski

WPZ
#Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry