facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Marecki Budżet Obywatelski 2023

Burmistrz Miasta Marki zaprasza do udziału w pracach Zespołu ds. Mareckiego Budżetu Obywatelskiego.

Budżet obywatelski jest formą konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia części wydatków z ogólnego budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców propozycje zadań o charakterze lokalnym, które mieszczą się w kompetencji gminy. Dzięki budżetowi obywatelskiemu mieszkańcy decydują o tym, na co przeznaczyć część miejskiego budżetu. Markowianie, co roku wymyślają i zgłaszają projekty, a następnie wybierają w głosowaniu te, które zostaną zrealizowane. W ten sposób wspólnie decydują o tym, co powstanie w najbliższej okolicy. W Mareckim Budżecie Obywatelskim (MBO) każdy mieszkaniec Marek może zgłosić projekt i zagłosować. Nie trzeba być zameldowanym, ani pełnoletnim. Uczestnictwo w budżecie obywatelskim to świetna okazja, żeby razem z innymi decydować o tym, jak zmieniają się Marki. Świetną okazją do przyjrzenia się całej procedurze konsultacji jest uczestnictwo w pracach Zespołu ds. MBO. W skład Zespołu corocznie wchodzą przedstawiciele burmistrza, rady miasta, organizacji społecznych działających na terenie miasta oraz mieszkańcy – każda grupa ma dwóch reprezentantów. Kandydatów mogą zgłaszać organizacje pozarządowe działające na terenie miasta Marki. Zgłosić może się także każdy pełnoletni mieszkaniec Marek. Zespół dba o prawidłowy przebieg konsultacji społecznych, weryfikuje pod względem formalnym złożone propozycje projektów i przekazuje je do oceny merytorycznej przez wydziały urzędu miasta. Kompetencją Zespołu jest także podjęcie decyzji o dopuszczeniu projektów do głosowania i przedstawienie tej decyzji Burmistrzowi. Zajmuje się także ewaluacją regulaminu, oceną akcji informacyjno-promocyjnej jak również całego procesu MBO. Praca w Zespole jest nieodpłatna, a sam Zespół powoływany jest zarządzeniem Burmistrza na okres do 31 grudnia 2023 roku.

Termin zgłoszeń upływa 1 marca 2023 r. o godz. 14:00. Kandydaci do Zespołu zostaną wyłonieni w drodze publicznego losowania, które odbędzie się 16 marca 2023 r. o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej B1 w budynku Urzędu Miasta Marki przy al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95.

Zachęcamy do zgłaszania swoich kandydatur. Ogłoszenie Burmistrza oraz załączniki, niezbędne do zgłoszenia kandydatów, znajdziecie Państwo w załącznikach poniżej. 

 

WPZ
4 stycznia 2023

Urząd Miasta Marki, 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03

ACTIVENET - sklepy internetowe, strony www - Marki, Warszawa

skocz do góry