facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Marecki Budżet Obywatelski 2023

Tylko do jutra czekamy na zgłoszenia do Zespołu ds MBO

Kolejna edycja Mareckiego Budżetu Obywatelskiego (MBO) już ruszyła. Świetną okazją do przyjrzenia się procedurze konsultacji jest uczestnictwo w pracach Zespołu ds. MBO. W skład Zespołu corocznie wchodzą przedstawiciele burmistrza, rady miasta, organizacji społecznych działających na terenie miasta oraz mieszkańcy – każda grupa ma dwóch reprezentantów. Kandydatów mogą zgłaszać organizacje pozarządowe działające na terenie miasta Marki. Zgłosić może się także każdy pełnoletni mieszkaniec Marek. Zespół dba o prawidłowy przebieg konsultacji społecznych, weryfikuje pod względem formalnym złożone propozycje projektów i przekazuje je do oceny merytorycznej przez wydziały urzędu miasta. Kompetencją Zespołu jest także podjęcie decyzji o dopuszczeniu projektów do głosowania i przedstawienie tej decyzji Burmistrzowi. Zajmuje się także ewaluacją regulaminu, oceną akcji informacyjno-promocyjnej jak również całego procesu MBO. Praca w Zespole jest nieodpłatna, a sam Zespół powoływany jest zarządzeniem Burmistrza na okres do 31 grudnia 2023 roku.

Termin zgłoszeń upływa już jutro - 1 marca 2023 r. o godz. 14:00. Kandydaci do Zespołu zostaną wyłonieni w drodze publicznego losowania, które odbędzie się 16 marca 2023 r. o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej B1 w budynku Urzędu Miasta Marki przy al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95.

Zachęcamy do zgłaszania swoich kandydatur. Ogłoszenie Burmistrza oraz załączniki, niezbędne do zgłoszenia kandydatów, znajdziecie Państwo w załącznikach poniżej. 

WPZ
28 lutego 2023

Urząd Miasta Marki, 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03

ACTIVENET - sklepy internetowe, strony www - Marki, Warszawa

skocz do góry