Stacja Obsługi Samochodu Specjalistycznego

Stacja Obsługi Samochodu Specjalistycznego Wodociągu Mareckiego

Udostępnij

Kategoria: Środowisko
Rok ukończenia: 2023
Finansowanie: Inwestycja dofinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiskko
» Pokaż na mapie »

Najnowszą inwestycją zrealizowaną w ramach trzeciego etapu projektu unijnego jest odebrana od wykonawcy w styczniu 2023 r. Stacja Obsługi Samochodu Specjalistycznego (SOSS). Obiekt został zlokalizowany w przemysłowej części Marek przy ul. Kresowej w bezpośrednim sąsiedztwie dużego kompleksu logistycznego. Inwestycję w formule „zaprojektuj i zbuduj” wykonał zwycięzca przetargu – firma Instal Warszawa S.A.

Za sprawą SOSS eksploatacja sieci kanalizacyjnej, liczącej już ponad 220 km, będzie sprawniejsza i bezpieczniejsza. Realizując tę inwestycje miejskiej spółce przyświecały dwa główne cele:

  • uzyskanie możliwości przeróbki osadów pochodzących z czyszczenia sieci kanalizacyjnej – tak, by uzyskać odpad, który może być utylizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • odseparowanie załogi eksploatacji sieci kanalizacyjnej od zespołu eksploatacji sieci wodociągowej z uwagi na bezpieczeństwo epidemiologicznie

Niemal połowa dróg w Markach ma charakter gruntowy. A to oznacza, że jeszcze przez wiele lat do sieci kanalizacyjnej będą dostawać się różnego typu zanieczyszczenia, przede wszystkim piasek. Osadza się w studzienkach, a potem trafia do pompowni ścieków. Ten osad należy regularnie usuwać, by zachować niezakłóconą ciągłość transportu ścieków. Zajmuje się tym specjalistyczny samochód, który Wodociąg Marecki zakupił w ramach II etapu projektu unijnego. Niestety, zanieczyszczenia osadów, których ilość szacujemy na około 600 ton rocznie (zbierane przez ten pojazd), często uniemożliwiają ich bezpośredni wywóz na składowisko. Charakteryzują się bowiem zbyt wysokim udziałem węgla organicznego. Uruchomienie specjalistycznej instalacji w SOSS rozwiąże ten problem. Osady z czyszczenia kanałów i pompowni będą poddane separacji na miejscu na część mineralną i organiczną. Wypłukana część mineralna i większe odpady trafią na składowisko, natomiast odmyta frakcja organiczna siecią kanalizacyjną do warszawskiej oczyszczalni „Czajka”.

Ekipa specjalistycznego samochodu będzie mieć też więcej czasu na pracę nad eksploatacją systemu kanalizacyjnego. Do niedawna specjalistyczny pojazd musiał regularnie jeździć na składowisko (ponad 30 km w obie strony). Teraz pozostawi osady w specjalnej instalacji na terenie SOSS.

Proces obróbki osadów w żaden sposób nie będzie uciążliwy dla otoczenia. Ewentualne uciążliwe zapachy nie będą dostawały się do atmosfery, ponieważ na miejscu będą czyszczone przez stację filtracji powietrza o bardzo wysokiej skuteczności.

- Mało kto w kraju może pochwalić się taką instalacją do oczyszczania osadów z kanalizacji – zauważa Adam Zakrzewski, doradca z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Drugim powodem realizacji inwestycji jest konieczność rozdzielenia dwóch działów eksploatacyjnych firmy – kanalizacyjnego oraz wodociągowego. Do niedawna oba korzystały z tego samego budynku przy ul. Żeromskiego. Trzeba było dmuchać na zimne – by wykluczyć jakiekolwiek zagrożenie epidemiologiczne dział eksploatacji kanalizacji przeniósł się do nowego budynku technicznego przy ul. Kresowej.

- Odległość terenu SOSS przy ul. Kresowego od SUW-1 przy ul. Żeromskiego 30 w Markach (w linii prostej ok. 1,8 km), a co za tym idzie brak bezpośredniego kontaktu z obiektami uzdatniania wody daje gwarancję eliminacji ryzyka zainfekowania wody pitnej bądź złoża filtracyjnego zanieczyszczeniami pochodzącymi ze ścieków komunalnych bądź osadów ściekowych, wydobywanych z sieci kanalizacji sanitarnej samochodem specjalnym do czyszczenia kanalizacji – czytamy w studium wykonalności III etapu.

Koszt inwestycji SOSS wyniósł 11,04 mln zł.

Miasto Marki, 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03

ACTIVENET - sklepy internetowe, strony www - Marki, Warszawa

skocz do góry