bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Tekst do odczytu maszynowego

Urząd Miasta Marki

Czym się zajmujemy

Jesteśmy urzędem administracji samorządowej. Zajmujemy się sprawami publicznymi o znaczeniu lokalnym (niezastrzeżonymi dla innych podmiotów) oraz zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej. Na czele urzędu stoi obecnie burmistrz Jacek Orych.

Urząd Miasta Marki zajmuje się:

 • sprawami obywatelskimi: meldunkami, dowodami osobistymi, wpisaniem na listę w przypadku wyborów
 • sprawami z zakresu aktów stanu cywilnego: udzielaniem ślubów cywilnych, wydawaniem aktów zgonu, odpisami aktu cywilnego, rejestracją dziecka
 • sprawami związanymi z nieruchomościami: wnioskami o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, podziałami działki, numeracją porządkową, wydawaniem zaświadczeń o rewitalizacji
 • sprawami z zakresu podatków i opłat lokalnych: m.in. naliczaniem i egzekwowaniem podatku: od nieruchomości, leśnego oraz rolnego, przyjmowaniem i weryfikacją deklaracji odpadowych
 • sprawami z zakresu promocji, kultury i zdrowia m.in. bieżącego informowania mieszkańców o sprawach miasta, organizacją wydarzeń i uroczystości miejskich, wdrażaniem programów zdrowotnych, organizacją konkursów dla organizacji pozarządowych
 • sprawami z zakresu obsługi przedsiębiorców m.in. dokonywania wpisów związanych z działalnością gospodarczą, udzielaniem zezwoleń na sprzedaż alkoholu, wydawanie licencji na taksówkę
 • sprawami z zakresu ochrony środowiska m.in. gospodarką odpadową, melioracyjną, opieką nad zwierzętami, ochroną jakości powietrza, usuwaniem drzew i krzewów
 • sprawami z zakresu inwestycji m.in.: zlecania projektowania, budowy i utrzymania dróg, ich oświetlenia, a także małej architektury
 • sprawami z zakresu pozyskiwania funduszy zewnętrznych oraz przygotowywania strategii gminnych

Jak się skontaktować z Urzędem Miasta Marki

adres: Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki

tel. (22) 781 -10 – 03

e-mail: urząd.miasta@marki

W jakich godzinach pracujemy

Urząd Miasta Marki jest otwarty:

 • w poniedziałek, wtorek i czwartek – od 8.00 do 16.00
 • w środę – od 8.00 do 18.00
 • w piątek – od 8.00 do 14.00

Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

 • Aby skutecznie komunikować się z naszym urzędem osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą:
 • skontaktować się osobiście i skorzystać na miejscu z usługi tłumaczenia online. W naszym urzędzie zostało przygotowane specjalne stanowisko, przy którym osoba niesłysząca lub słabo słysząca może porozmawiać z urzędnikiem za pośrednictwem zewnętrznego tłumacza.
 • napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Urząd Miasta Marki, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki
 • wysłać e-maila na adres: urząd.miasta@marki.pl
 • skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 22 781 10 03

Informacja dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób starszych:

 • na parkingu od strony kościoła znajdują się dwa miejsca dla osób z niepełnosprawnościami, a na parkingu od strony skweru – jedno takie miejsce.
 • przy wejściu od strony kościoła znajduje się podjazd dla osób z ograniczeniami mobilności lub dla matek z wózkami i osób starszych.
 • na parterze znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Tu znajduje się przewijak dla dzieci.
 • po wcześniejszym umówieniu istnieje możliwość odbycia wideopołączenia z przedstawicielami władz miasta w godzinach dyżuru dla mieszkańców (poniedziałek 12.00-16.30)

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry