facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Aby otrzymać Marecką Kartę Mieszkańca:

Wniosek o wydanie Mareckiej Karty Mieszkańca

Dane wnioskodawcy


Dane dziecka
Wypełnij tylko jeśli składasz wniosek o Kartę dla swojego się dziecka.
Oświadczenia/zgody
Otrzymałem i zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych.

podpis wnioiskodawcy

Organizatorem Programu Mareckiej Karty Mieszkańca jest Miasto Marki
05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry