facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

1. Warsztaty dla mieszkańców Marek "Pozytywna dyscyplina"

MBO 2023

Autorzy: Justyna Ludwiczuk

Szacunkowy koszt: 90 tys zł

Cel: wyposażenie rodziców i nauczycieli w metody radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci. Ochrona dziecka przed uzależnieniami: od narkotyków, alkoholu, substancji, psychoaktywnych, pornografii, Internetu. Zapobieganie chorobom depresji, samookaleczeniom, próbom samobójczym. Ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie, zjawiska wykluczenia społecznego dzieci. Wsparcie edukacyjne rodziców i nauczycieli dzieci w wieku 3-14 lat.

Warsztaty z Pozytywnej Dyscypliny przeprowadzone na terenie naszego miasta (w szkołach podstawowych) przyczynią się do polepszenia relacji dziecko-rodzic, dziecko-rówieśnik, dziecko-nauczyciel. Uważam, że dają one realny wpływ na wychowanie przyszłych pokoleń, obywateli naszego miasta. 

Urząd Miasta Marki, 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03

ACTIVENET - sklepy internetowe, strony www - Marki, Warszawa

skocz do góry