facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Marecki Budżet Obywatelski 2023

Zapraszamy na dyżury - pomożemy w prawidłowym napisaniu projektu

24 marca odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu ds. Mareckiego Budżetu Obywatelskiego (MBO) w składzie:

Dorota Łoniewska i Arkadiusz Polowczyk – jako przedstawiciele mieszkańców Marek wyłonieni w drodze losowania. Organizacje pozarządowe reprezentowali Jolanta Buczyńska-Bobel (Fundacja Marecki Klub Kobiet z Pasją) oraz Paweł Jakubowski (Ochotnicza Straż Pożarna). Radę Miasta Marki reprezentowali radni, Grzegorz Chwiłoc-Fiłoc i Andrzej Nadolski. Dariusz Pietrucha i Ada Gajek reprezentowali Burmistrza Miasta Marki.

Wyłoniono przewodniczącego w osobie Arkadiusza Polowczyka.

Zadaniem Zespołu jest dbanie o prawidłowy przebieg konsultacji społecznych, zgodnie z regulaminem MBO, w tym w szczególności:

  • monitorowanie przebiegu akcji informacyjno-edukacyjnej,
  • wstępna weryfikacja formalna i merytoryczna złożonych projektów,
  • przekazanie prawidłowych i pozytywnie ocenionych projektów do Urzędu Miasta, gdzie odpowiednie wydziały merytoryczne ocenią możliwość ich realizacji. Po pozytywnej weryfikacji projekty zadań są dopuszczane do procedury głosowania,
  • ocena procesu wdrażania Mareckiego Budżetu Obywatelskiego oraz przekazanie tej oceny Burmistrzowi.

Zapraszamy wszystkich do składania swoich projektów, można to zrobić osobiście w Urzędzie Miasta Marki, przez ePUAP.gov.pl, mailowo: zdecyduj@marki.pl.

Termin zgłaszania projektów trwa od 3 kwietnia do 26 kwietnia do godziny 23:59:59

Na stronie https://www.marki.pl/zdecyduj/ w zakładce „Jak to działa” znajdziecie Państwo szczegółowe informacje na temat MBO i procedur niezbędnych do złożenia projektów.

Zachęcamy do składania projektów zadań, do dyspozycji jest aż 800 tys. zł.

Nie wiesz jak złożyć wniosek, jak go wypełnić? Zapraszamy na dyżury:

3 kwietnia, 12 kwietnia i 20 kwietnia w godzinach 18:00-20:00 w CAF3 przy ul. Fabrycznej 3.

Porady w ratuszu w wydziałach merytorycznych uzyskacie 5 kwietnia, 12 kwietnia i 19 kwietnia w godzinach od 16:00 do 18:00.

Urzędnicy podpowiedzą, gdzie możesz zlokalizować inwestycję, jak wycenić elementy projektu i jak oszacować koszty.

Serdecznie zapraszamy.

WPZ
30 marca 2023

fot. 1
fot. 2

Urząd Miasta Marki, 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03

ACTIVENET - sklepy internetowe, strony www - Marki, Warszawa

skocz do góry