facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Budżet obywatelski 2020 - garść informacji

W tym roku zgłaszanie pomysłów przez mieszkańców, a następnie głosowanie.

Nie było zastrzeżeń instytucji nadzorczych do uchwały Rady Miasta w sprawie zasad i trybu Mareckiego Budżetu Obywatelskiego (MBO). To oznacza, że wracamy do tej formy obywatelskich konsultacji, dzięki którym powstały m.in. siłownie plenerowe, pumptrack, strefy relaksu, a także organizowane były wydarzenia kulturalne (m.in. koncerty).

- Mieszkańcy będą mogli zgłaszać projekty, które po weryfikacji zostaną poddane pod głosowanie. Te, które uzyskają najwyższe poparcie, wejdą do realizacji w 2021 r. – mówi Ada Gajek z UM Marki. 

Tegoroczny MBO będzie realizowany w zmodyfikowanej formule. W poprzednich edycjach wprowadziliśmy podział na kilka kategorii projektów np. sport i rekreacja, infrastruktura drogowa czy kultura, edukacji i ekologia. W głosowaniu wygrywał i wchodził do realizacji ten pomysł, który w danej kategorii zebrał największą liczbę głosów. W tym roku będą tylko dwie kategorie, podzielone za to w nowy sposób. Pierwszą będą tzw. zadania twarde, czyli budowa lub remont infrastruktury miejskiej. Drugą – zadanie miękkie, czyli działania i wydarzenia o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym czy rekreacyjnym.

O podziale jakich pieniędzy będziemy decydować?

- O tym postanowi najpóźniej do końca marca Rada Miasta. Ona też ustali wysokość środków na poszczególne kategorie – informuje Katarzyna Pisarska z UM Marki.

Wcześniej powstanie zespół do prawidłowego wdrażania budżetu obywatelskiego. W jego skład wejdą: dwóch przedstawicieli burmistrza, dwóch przedstawicieli Rady Miasta, dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz dwóch przedstawicieli mieszkańców. Zgłaszanie kandydatów będzie możliwe od 31 stycznia do 1 marca. Przedstawiciele NGO oraz mieszkańców zostaną wyłonieni drogą losowania.

Projekt będą mogli zgłosić mieszkańcy, którzy uzyskają co najmniej 15 pisemnych głosów poparcia. Następnie będzie on weryfikowany – najpierw formalnie przez zespół ds. budżetu obywatelskiego, następnie przez ratusz - pod kątem możliwości realizacji (m.in. koszty, lokalizacja). Rekomendacja urzędu powróci pod obrady zespołu ds. budżetu obywatelskiego, który podejmuje ostateczną decyzję.

Głosowanie będzie trwać 14 dni (prawdopodobnie we wrześniu 2020 r.). Swój głos będzie można oddać zarówno elektronicznie jak i w tradycyjnej, papierowej formie. Osoby, które biorą udział w MBO, muszą być mieszkańcami miasta. W innym wypadku ich głosy będą uznane za nieważne. Ostateczne wyniki głosowania zostaną ogłoszone nie później niż 14 dni od zakończenia głosowania. Do realizacji będą rekomendowani zwycięzcy każdej z dwóch kategorii. Jeśli nie zostanie wyczerpana pełna pula środków, awansują kolejne projekty  – według liczby uzyskanych głosów.

- Zachęcamy do udziału w Mareckim Budżecie Obywatelskim. Dzięki niemu powstały m.in. siłownie plenerowe, place zabaw dla dzieci, strefy relaksu. Część inwestycji z MBO została dołączona do większych projektów. Budując plac przy Sportowej pamiętaliśmy, by dołączyć do niego zwycięskie projekty z poprzednich lat, czyli park linowy dla najmłodszych oraz siłownię. Poprawiliśmy też bezpieczeństwo mieszkańców, doświetlając i modernizując przejścia dla pieszych. Dzięki MBO odbywały się również letnie koncerty w Parku Briggsów i na Strudze. Dziękuję wszystkim zgłaszającym projekty, głosującym, a także pracownikom ratusza, którzy później wdrażali je w życie. Zachęcam do głosowania. To wszak bezpośrednia forma wydawania naszych wspólnych, miejskich pieniędzy – mówi Jacek Orych, burmistrz Marek.

TM
21 stycznia 2020

Urząd Miasta Marki, 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03

ACTIVENET - sklepy internetowe, strony www - Marki, Warszawa

skocz do góry