facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Ostatnia prosta w tegorocznej edycji MBO

Lista projektów złożonych do Mareckiego Budżetu Obywatelskiego (MBO) w edycji 2021

W tegorocznej edycji złożono do Mareckiego Budżetu Obywatelskiego 27 projektów z czego 19 w kategorii zadań twardych i 8 w kategorii zadań miękkich.  

Po weryfikacji formalnej oraz merytorycznej odrzucono następujące wnioski:

Kategoria zadania twarde:

 • Mocno Marcovia – budowa zadaszonej trybuny głównej – stadion przy ul. Wspólnej 12 w Markach. Projekt złożony przez Konrada Króla, Marcina Nowaka, Marcina Boczonia oraz Arkadiusza Werelicha nie uzyskał zgody na dopuszczenie do głosowania z uwagi na fakt, że planowana inwestycja znajduje się na obiekcie będącym terenem gminnej jednostki organizacyjnej (co jest niezgodne z zapisem § 4 ust. 5 regulaminu MBO). Wniosek został zaopiniowany negatywnie i nie znajdzie się na listach do głosowania;
 • Ząbkowska jak nowa – projekt złożony przez Tadeusza Markiewicza. Zgodnie z zapisami regulaminu Mareckiego Budżetu Obywatelskiego § 6 ust 2 pkt 4  pozytywnie zostają zweryfikowane zadania, które mogą być zrealizowane w jednym roku kalendarzowym. Ze względu na stan prawny działek wchodzących w skład pasa drogowego, do wykonania zamierzenia „Ząbkowska jak nowa” niezbędne byłoby uzyskanie przez Gminę Miasto Marki tytułu prawnego do dysponowania działkami na cele budowlane. W celu uregulowania stanu prawnego drogi należy opracować dokumentację projektową wraz z uzyskaniem decyzji na realizację inwestycji drogowej. Brak jest możliwości wykonania zadania na podstawie zgłoszenia robot budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowę. Tym samym nie ma możliwości wykonania zadania w jednym roku kalendarzowym. Wniosek został zaopiniowany negatywnie i nie znajdzie się na listach do głosowania;
 • Park sztuki – przestrzeń kreatywna w historycznej części miasta – projekt złożony przez Jolantę Sowińską i Barbarę Dobkowską. Wnioskodawcy nie uzupełnili braków we wniosku w wyznaczonym terminie i zdecydowali o odstąpieniu od jego korygowania. Wniosek został zaopiniowany negatywnie i nie znajdzie się na listach do głosowania;
 • Ścieżka z nawierzchni mineralnej w lasku łączącym ulice Wspólna - Księżycowa – projekt złożony przez Katarzynę Widawską-Kiernicką nie uzyskał pozytywnej oceny zgodnie z zapisami §  6 ust 2 pkt 2 regulaminu MBO. Pozytywnie zostają zweryfikowane zadania, które są zlokalizowane na mieniu należącym do miasta. Zadanie zgłoszone do MBO jest zlokalizowane na terenie nienależącym do zasobów Gminy Miasto Marki, zatem wykonanie ścieżki nie jest możliwe. Wniosek został zaopiniowany negatywnie
  i nie znajdzie się na listach do głosowania;
 • Oświetlenie ulicy Amarantowej od skrzyżowania ulic Amarantowa/Modrzewiowa w stronę Wierzbowej – projekt złożony przez Ewelinę Krzyżanowską i Annę Grądzewicz. Złożony wniosek posiadał braki formalne, nie został uzupełniony w wyznaczonym treminie zatem zgodnie z § 5, ust 5 pkt 2 regulaminu MBO został zaopiniowany negatywnie i nie znajdzie się na listach do głosowania;
 • Prosta droga do szkoły – projekt złożony przez Tomasza Kęska – Leszczyńskiego. Zgodnie z zapisami regulaminu Mareckiego Budżetu Obywatelskiego § 6 ust 2 pkt 3 pozytywnie zostają zweryfikowane zadania, które są zgodne z planami zagospodarowania przestrzennego i dokumentami planistycznymi. Zadanie zgłoszone do MBO jest w realizacji przez Gminę Miasto Marki. Ogłoszone jest już stosowne postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ulicy Prostej. Po opracowaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu stosownego tytułu do realizacji możliwe będzie wybudowanie przedmiotowego chodnika. Z tego też powodu wniosek został zaopiniowany negatywnie i nie znajdzie się na listach do głosowania.

Kategoria zadania miękkie:

 • Ogólnodostępne defibrylatory AED – projekt złożony przez Andrzeja Kursę. Złożony wniosek posiadał braki formalne, nie został uzupełniony w wyznaczonym terminie, zatem zgodnie z § 5, ust 5 pkt 2 regulaminu MBO został zaopiniowany negatywnie i nie znajdzie się na listach do głosowania.

Po weryfikacji formalnej i merytorycznej zdecydowano o połączeniu  następujących wniosków:

Kategoria zadania twarde:

 • Jadłodzielnia w Markach- podziel się posiłkiem – wniosek złożony przez Adę  Gajek  z wnioskiem „C & J” Ciuchodzielnia i Jadłodzielnia złożonym przez Elżbietę Błońska. Projekty połączono z uwagi na podobny zakres zadania. Projekt pod nazwą - „C & J” Ciuchodzielnia i Jadłoodzielnia - znajdzie się na listach do głosowania;
 • Czyste Marki – system koszy na śmieci i stacji dla psów w przestrzeni publicznej miasta – wniosek złożony przez Arkadiusz Werelicha, Ewę Fabiszewską, Mirosława Fabiszewskiego, Jacka Łukasiaka i Magdalenę Leszczyńską  z wnioskiem „Łączą nas Marki i czyste ulice – 101 śmietników dla Marek” złożonym przez Łukasza Krzemińskiego i Mikołaja Szczepanowskiego. Projekty połączono z uwagi na ten sam zakres zadania. Projekt pod nazwą – „Łączą nas czyste Marki” – zakup i montaż łącznie 100 koszy na śmieci i stacji dla psów - znajdzie się na listach do głosowania.

Kategoria zadania  miękkie:

 • Warsztaty "Techniki pamięciowe" dla seniorów oraz warsztaty "Techniki pamięciowe" dla licealistów – oba wnioski złożone przez Agatę Rajchel. Projekty połączono w jedno zadanie z uwagi na ten sam zakres zadania. Projekt pod nową nazwą - Warsztaty „Techniki pamięciowe” dla licealistów i seniorów - znajdzie się na listach do głosowania.

Na kartach do głosowania, po losowaniu kolejności na karcie, zostaną umieszczone następujące projekty:

Lp.

Proponowana nazwa zadania

ZADANIA TWARDE

1

Skatepark przy placu Zgody – projekt złożony przez Marcina Suligowskiego.

2

„C & J” Ciuchodzielnia i Jadłodzielnia - projekt złożony przez Adę Gajek i Elżbietę Błońską

3

Budowa ogrodzonego kortu do tenisa ziemnego o nawierzchni twardej
z certyfikatem ITF - projekt złożony przez Emila Bobruka

4

Rzeźba z brązu "Ławeczka Krystyny Klimeckiej" - projekt złożony przez Barbarę Jósko, Jolantę Sowińską, Michała Hauszylda, Martę Hauszyld, Jarosława Jaździka, Hannę Klimecką, Barbarę Miechowicz i Marię Borysewicz

5

Wiaty przystankowe na al. Piłsudskiego i ul. Legionowej - projekt złożony przez Andrzeja Nadolskiego

6

Budowa boisk plażowych do piłki siatkowej i piłki nożnej, placu zabaw oraz nasadzenia drzew - projekt złożony przez Szymona Pakułę

7

Łączą nas Marki i latarnia przy górce saneczkowej! - projekt złożony przez Mikołaja Szczepanowskiego i Olgę Bojarską

8

Trampoliny ziemne czyli atrakcja dla każdego niezależnie od wieku – projekt złożony przez Arkadiusza Werelicha, Katarzynę Ratajczyk, Annę Chojecką, Katarzynę Kowalska, Marzenę Starczewska i Ewę Rosę

9

Łączą nas czyste Marki – zakup i montaż łącznie 100 koszy na śmieci i stacji dla psów - projekt złożony przez Łukasza Krzemińskiego, Mikołaja Szczepanowskiego, Tomasza Paciorka, Jacka Domaszczyńskiego, Arkadiusza Werelicha, Ewę Fabiszewską, Mirosława Fabiszewskiego, Jacka Łukasiaka i Magdalenę Leszczyńską

10

Łączą nas  Marki i miejski park - Murale Wedlowskie - projekt złożony przez Łukasza Krzemińskiego i Cezarego Sójkę

11

Dla nas Dębowy Las - projekt złożony przez Jacka Domaszczyńskiego

ZADANIA MIĘKKIE

1

Dni Ziemi w Markach – wiosna - projekt złożony przez Marcina Dąbrowskiego

2

AKCJA – KREACJA – INSTALACJA. Artystyczne działania w Parku Miejskim – projekt złożony przez Bożenę Sobieraj i Wiolettę Białek

3

Struga na rowerze - projekt złożony przez Andrzeja Nadolskiego

4

Pomagamy! Kurs pierwszej pomocy, w tym pierwszej pomocy pediatrycznej dzieciom - projekt złożony przez Arkadiusza Werelicha, Jarosława  Ratajczyka, Marzenę Lubańską, Marka Manistę i Marzannę Reśko-Zacharę

5

Warsztaty „Techniki pamięciowe” dla licealistów i seniorów - projekt złożony przez Agatę Rajchel

6

Łączą nas Marki i siatkarskie emocje – Mareckie strefy kibica! - projekt złożony przez Mikołaja Szczepanowskiego, Jacka Domaszczyńskiego, Tomasza Paciorka
i  Łukasza Krzemińskiego

Kolejność na kartach do głosowania zostanie ustalona drogą losowania przez  Zespół ds. Mareckiego Budżetu Obywatelskiego.

WPZ
7 lipca 2021

Urząd Miasta Marki, 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03

ACTIVENET - sklepy internetowe, strony www - Marki, Warszawa

skocz do góry