bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Zdrowie

Przychodnie

Kardiomed Marecki Ośrodek Zdrowia
ul. Sportowa 3
Poniedziałek - piątek 8.00-9.00
Telefon 22 781 16 03, 22 781 15 83, 22 781 16 05 (dzieci)

NZOZ Eskulap
ul. Fabryczna 1
Poniedziałek - Piątek 8.00-19.00
Telefon 22 761 90 35, 22 761 92 77 (poradnia dziecięca)

Centrum Medyczne Marki
Ul. Kasztanowa 8
Poniedziałek-Czwartek 8.00-19.00, Piątek 8.00-18.00
Tel. 22 674 15 53

Nocna i świąteczna opieka lekarska

Aktualna lista placówek znajduje się na stronie Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia - Pobierz

Nocną i świąteczną opiekę zdrowotną na terenie powiatu wołomińskiego realizują (stan na 26 czerwca 2018 r.):

 1. Centrum Medyczne im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie, ul. Konstytucji 3 Maja 17, tel.: 22 760-72-29, 22 760-72-30
 2. Szpital Powiatowy w Wołominie - ul. Gdyńska 1/3, tel.: 22 773-56-89
 3. NZOZ Bennesa s.c., Zielonka, ul. Dziennikarska 4, tel.: 22 781 91 6

Urządzenia AED na terenie miasta Marki

AED dostępne całodobowo:

 • Urząd Miasta Marki – Al. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki       
 • Komisariat Policji w Markach – ul. Sportowa 5, 05-270 Marki

AED dostępne w godzinach pracy obiektów:

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego – ul. Okólna 14, 05-270 Marki
 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Żołnierzy AK II rejonu “Celków” – ul. Szkolna 9, 05-270 Marki
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Pomnik Zwycięstwa 1920r. – ul. Pomnikowa 21, 05-270 Marki
 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Roweckiego “GROTA” – ul. Duża 3, 05-270 Marki
 • Zespół Szkół nr 1 im. Jana Pawła II – Al. J. Piłsudskiego 96, 05-270 Marki
 • Zespół Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia – ul. Wczasowa 5, 05-270 Marki
 • MCER, ul. Wspólna 40-42, 05-270 Marki

Apteki

Lista aptek oraz godzin ich pracy (łącznie z dniami świątecznymi) dostępna jest na stronie Powiatu Wołomińskiego

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii

Punkt Informacyjno-konsultacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Marki ul. Sportowa 3 (przyziemie Dziecięcej Poradni Zdrowia)
tel. 22 761-93-63

Przyjdź
- jeśli masz problem z alkoholem lub narkotykami,
- jeśli podejrzewasz stan uzależnienia u bliskiej Ci osoby,
- jeśli jesteś ofiarą, świadkiem lub sprawcą przemocy,
- jeśli czujesz się osamotniony, boisz się lub krępujesz się o tym rozmawiać w gronie rodziny, przyjaciół, znajomych,
- jeśli potrzebujesz porady i wsparcia psychicznego.

Stwarzamy kameralną atmosferę, gwarantujemy dyskrecję. Zapraszamy osobiście lub telefonicznie.

Poniedziałek
17.30-20.30 warsztat umiejętności rodzicielskich
16.30-20.30 porady indywidualne dotyczące oferty pomocy
16.30-20.30 porady prawnika

Wtorek
18.00-21.00 warsztaty umiejętności rodzicielskich
16.30-18.00 Dyżur Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych (każdy 1 i 3 wtorek miesiąca)

Środa
15.00-18.30 Porady indywidualne terepauty uzależnień

Czwartek
12.00-20.00 - Porady indywidualne specjalisty ds. przemocy (każdy 1 i 3 czwartek miesiąca)

Wszystkie porady są bezpłatne.

Ogólnopolski telefon zaufania narkotyki-narkomania 800 199 990 - codziennie od 16.00 do 21.00
 

Wniosek o podjęcie działań wobec osoby zagrożonej uzależnieniem lub uzależnionej od środków psychoaktywnych

Może go złożyć każda osoba dorosła (nie musi być spokrewniona z osobą nadużywającą alkoholu, może być to sąsiad albo kolega z pracy), instytucja (policja, prokuratura, Ośrodek Pomocy Społecznej, szkoła, przedszkole itp.). Wniosek można sporządzić przy pomocy przedstawiciela GKRPA lub wypełnić gotowy formularz (Pobierz).

Wnioski do GKRPA można składać w poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach 8.00 - 16.00, środy w godz. 10.00 – 18.00 w Kancelarii Urzędu Miasta Marki Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95 lub w Punkcie Konsultacyjnym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Markach ul. Sportowa 3 w godzinach pracy.

Dane personalne osób objęte są tajemnicą służbową, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

AA - Grupa Anonimowych Alkoholików „Cegiełka” w Markach

Członkowie grupy zapraszają na otwarte mitingi we wtorki (godz. 18.00 – 20.00) w sali terapeutycznej Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w Markach przy ul. Sportowej 3 (przyziemie Dziecięcej Poradni Zdrowia).

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

GKRPA została powołana na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Do zadań Komisji należą m.in.:

 • inicjowanie działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 • coroczne opiniowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii uchwalanego przez Radę Miasta Marki.
 • podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia przez sąd o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
 • motywacja osób do podjęcia leczenia w placówkach leczenia uzależnienia.
 • współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i osobami fizycznymi, służąca rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu przemocy.
 • realizacja procedury Niebieskiej Karty we współpracy z Zespołem Interdyscyplinarnym.

Skład GKRPA:
Przewodniczący Komisji – Andrzej Majcher
Sekretarz Komisji – Krystyna Jasińska
Członkowie Komisji - Ewa Dobosz, Jolanta Augustyniak, Ewa Motyczyńska

Profilaktyka zdrowotna

Co roku w Markach odbywają się bezpłatne szczepienia przeciwgrypowe dla seniorów (65+). Ich beneficjent musi być zameldowany w Markach na pobyt stały lub czasowy. Kilka razy w roku pod urzędem miasta parkuje mammobus, w którym mogą przeprowadzić bezpłatne badania panie w wieku 50-69 lat. Z podobną częstotliwością do ratusza przyjeżdża ambulans do poboru krwi, w którym można się podzielić z potrzebującymi tym najcenniejszym darem. W 2018 r. ruszył także nowatorskie projekt pod nazwą „Szpital Pana Cegiełki” (zobacz film). W jego ramach najmłodsi mieszkańcy miasta są przygotowywani do udzielania pierwszej pomocy.

Szkoła rodzenia

Jednym z nowych projektów organizowanych na zlecenie mareckiego samorządu jest szkoła rodzenia. Pierwsza edycja ruszyła w listopadzie 2017 r., przygotowana przez jedną z organizacji pozarządowych. W trakcie szkoły uczestniczki dowiadują się nie tylko na temat samego porodu - prowadzone są również zajęcia z opieki nad maleństwem, praktycznych aspektów prawa oraz psychologii.

zdjecie

Aktualności

123......6 następna strona

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry