bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Formularze

Żeby otrzymać dofinansowanie zadań  i prawidłowo się z tego rozliczyć, pamiętaj, żeby wnioski wypełniać na odpowiednich formularzach:

Kluby sportowe, które zadania realizują na podstawie ustawy o sporcie i uchwały Nr XXV/170/2012 Rady Miasta Marki z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania;

- Wniosek o przyznanie dotacji na realizację projektu z zakresu sprzyjania
rozwojowi sportu (zarówno w trybie konkursu ofert jak i trybie pozakonkursowym) - POBIERZ

- Rozliczenie dotacji z wykonania projektu sport - POBIERZ

Otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych ogłaszanych na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

- Oferta realizacji zadania publicznego (NGO) po 1 marca 2019 r. - POBIERZ

- Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego w konkursach rozstrzyganych przed 1 marca 2019 r. - POBIERZ

Tryb pozakonkursowy tak zwane małe granty (MG) wynikające z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

- Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego (MG) - POBIERZ

- Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego (MG) - POBIERZ
 

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry