bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Nieodpłatna pomoc prawna

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego ODBYWA SIĘ WEDŁUG KOLEJNOŚCI ZGŁOSZEŃ.

Terminy wizyt w punktach należy umawiać:

  • telefonicznie: 735-736-797 – zapisy na wizytę co 60 minut, w następujących dniach i godzinach: poniedziałki 12.00 – 17.00; środy 11.00 – 15.00; piątki 8.00 – 12.00;
  • za pośrednictwem e-maila: npp.zapisy@powiat-wolominski.pl;
  • za pośrednictwem strony www. Ministerstwa Sprawiedliwości:

https://np.ms.gov.pl/mazowieckie/wołomiński.

Chęć skorzystania z NIEODPŁATNEJ MEDIACJI – należy zgłosić wyłącznie telefoniczne 735-736-797 lub za pośrednictwem e-maila: npp.zapisy@powiat-wolominski.pl na co najmniej 3 dni robocze przed zdarzeniem.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana pomoc lub świadczone poradnictwo przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Chęć skorzystania z NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ lub NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO POZA PUNKTEM należy zgłosić telefoniczne 735-736-797 lub za pośrednictwem e-maila: npp.zapisy@powiat-wolominski.pl na co najmniej 3 dni robocze przed zdarzeniem.

Chęć skorzystania z NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ lub NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO ZA POŚREDNICTWEM ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ można zgłosić telefoniczne 735-736-797 lub za pośrednictwem e-maila: npp.zapisy@powiat-wolominski.pl.  W treści e-maila należy co najmniej:

  1. wskazać lokalizację punktu: nazwa miejscowości;
  2. wskazać czy porady oczekuje się od adwokata czy radcy prawnego (w przypadku nieodpłatnej pomocy prawnej);
  3. podać inicjały imienia i nazwiska osoby uprawnionej.

Dysponent npp.zapisy@powiat-wolominski.pl na podstawie uzyskanych danych umówi wizytę lub przekaże treść e-maila do właściwego punktu najpóźniej w dniu następującym po dniu zgłoszenia. Dysponent za pośrednictwem e-maila potwierdzi wykonane czynności.

Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji na obszarze powiatu wołomińskiego

LOKALIZACJA

HARMONOGRAM PRZYJĘĆ

UDZIELAJĄCY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

GMINA MARKI

Marki, ul. Okólna 14

Szkoła Podstawowa Nr 1

parter, sala „Biuro”

                                           

poniedziałek 16.30 – 20.30

wtorek 16.30 – 20.30

środa 16.30 – 20.30

czwartek 16.30 – 20.30

piątek 16.30 – 20.30

pomocy prawnej udziela

adwokat

radca prawny

 

Więcej informacji w Zakładce Nieodpłatna Pomoc Prawna na stronie www.bip.powiat-wolominski.pl.

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry