bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Opłata za odpady nadal od zużycia wody

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie zaakceptowała grudniowe uchwały Rady Miasta

Dziś (11 stycznia 2022 roku) na Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie (dalej RIO) omawiane były uchwały Rady Miasta Marki z 13 grudnia 2021 roku. Dotyczyły one opłat za śmieci. Grudniowe uchwały były pokłosiem uchylenia przez RIO uchwał z października 2021 roku wprowadzających zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi w Markach. Z Warszawy płyną dobre wieści:

Najważniejszą informacją jest utrzymanie systemu opłat za gospodarowanie odpadami od ilości zużytej wody. Nie ulega zmianie stawka. To nadal 11,22 zł za m sześc. wody. Takie rozwiązanie sprawdza się w naszym mieście od prawie półtora roku.  Wprowadzenie systemu naliczania opłat „od wody” pomogło wyłapać tych nieuczciwych, którzy do tej pory próbowali uchylać się od opłat i uszczelniło system, na którego funkcjonowanie przecież wszyscy jako mieszkańcy się składamy - zaznacza Jacek Orych burmistrz Marek.

Zmianie ulegają wzory deklaracji. Tak jak poprzednio będą obowiązywały cztery wzory:

DOK-1 - dla nieruchomości zamieszkałej, zabudowanej budynkiem jednorodzinnym, podłączonej do sieci wodociągowej i opomiarowanej,

DOK-2 - dla nieruchomości zamieszkałej, zabudowanej budynkiem wielorodzinnym, podłączonej do sieci wodociągowej i opomiarowanej,

DOK-1R - dla nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym:

 • zamieszkałej, niepodłączonej do sieci wodociągowej i nieopomiarowanej albo
 • nowo zamieszkałej albo
 • zamieszkałej przez okres krótszy niż 3 miesiące w roku poprzedzającym rok uiszczenia opłaty albo,
 • zamieszkałej, na której brak jest możliwości wskazania trzech kolejnych okresów rozliczeniowych z roku kalendarzowego poprzedzającego rok uiszczenia opłaty wykazujących zużycie wody,

DOK-2R - dla nieruchomości:

 • zamieszkałej, niepodłączonej do sieci wodociągowej i nieopomiarowanej albo
 • nowo zamieszkałej albo
 • zamieszkałej przez okres krótszy niż 3 miesiące w roku poprzedzającym rok uiszczenia opłaty albo,
 • zamieszkałej, na której brak jest możliwości wskazania trzech kolejnych okresów rozliczeniowych z roku kalendarzowego poprzedzającego rok uiszczenia opłaty wykazujących zużycie wody.

Wprowadzony też zostaje górny, miesięczny limit opłaty za śmieci - w 2022 r. wyniesie on 149,68 zł.

Właściciele nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, składają właściwą deklarację do 24 lutego 2022 roku:

 • w formie pisemnej w Urzędzie Miasta Marki - to jest w kancelarii przy al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki,
 • w Wydziale Podatków i Opłat Urzędu Miasta Marki przy ul. L. Lisa Kuli 3A, 05-270 Marki,
 • Centrum Aktywności Fabryczna 3 (CAF3) (uwaga - od przyszłego tygodnia, punkt dedykowany seniorom),
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w niej zawartych oraz w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem, poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Miasta Marki, znajdującą się na platformie ePUAP.

Lada dzień na stronie czyste.marki.pl zostanie udostępniony kalkulator pomagający wyliczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dodatkowo zostaną udostępnione elektroniczne formularze wspomagające wypełnianie deklaracji.

Poniżej znajdują się aktualne druki (pdf) wzorów deklaracji i oświadczenia OSW-WOD.

WOŚ
11 stycznia 2022, godz. 12:53
#Środowisko #Nowy system odpadowy

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry