bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Oddaliśmy hołd bohaterom

Dziś obchodzimy 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego

Powstanie styczniowe wybuchło z powodu nasilającego się terroru rosyjskiego. Zostało ogłoszone manifestem 22 stycznia 1863 roku wydanym w Warszawie przez Tymczasowy Rząd Narodowy.

Objęło ono zasięgiem ziemie zaboru rosyjskiego i było największym polskim powstaniem narodowym XIX wieku. Zryw miał charakter wojny partyzanckiej, podczas którego stoczono ok. 1.200 bitew i potyczek.

Bezpośrednim powodem wybuchu powstania była polityka Aleksandra Wielopolskiego, który chcąc stłumić ruch niepodległościowy w kraju, wprowadził nową ustawę szkolną, przymusowe oczynszowanie chłopów i równe prawa dla ludności żydowskiej ale przede wszystkim zarządził w styczniu 1863 roku niespodziewany pobór do wojska rosyjskiego zwany „branką”. Przygotowano imienne listy obejmujące 12 000 osób, które były podejrzane o przynależność do organizacji patriotycznych. Na początku powstańcy odnosili sukcesy, jednak powstanie zakończyło się klęską. Kilkadziesiąt tysięcy powstańców zostało zabitych w walkach, straconych lub zesłanych na Syberię. Po upadku powstania kraj pogrążył się w żałobie narodowej.

Rozpoczęła się rusyfikacja społeczeństwa polskiego na ogromną skalę.

W imieniu mieszkańców Marek i władz samorządowych miasta hołd powstańcom oddał wiceburmistrz Paweł Pniewski rozpalając czerwono-białe znicze na mogile na cmentarzu parafialnym w Markach przy ul. Bandurskiego, gdzie spoczywa dwóch weteranów Powstania Styczniowego.

WPZ
22 stycznia 2023, godz. 16:21
#Miasto

zdjecie
fot. 1

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry