bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Konsultacje społeczne projektu

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla metropolii warszawskiej 2030+

Projekt „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla metropolii warszawskiej 2030+” jako dokument podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w jego opracowywaniu.

Od 10 marca 2023 r. do 6 kwietnia 2023 r., zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne projektu ww. dokumentu. Projekt, wraz z niezbędną dokumentacją sprawy (w tym prognozą oddziaływania na środowisko), będzie dostępny i będzie można się z nim zapoznać w ww. terminie:

  1. w siedzibie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, Al. Jerozolimskie 44 (poziom -1, wejście przez Kancelarię ogólną, za Rotundą) w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00,
  2. w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy – bip.warszawa.pl
  3. na stronie internetowej Biura Architektury i Planowania Przestrzennego – architektura.um.warszawa.pl

W ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. dokumentu, każdy może złożyć uwagi i wnioski.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  1. w formie pisemnej, na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa,
  2. ustnie do protokołu, w siedzibie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa – po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty pod numerem telefonu: 22 443 23 77 lub 22 443 23 32,
  3. za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail: sump-mw@trako.com.pl
    Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag i wniosków jest Prezydent m.st. Warszawy.

Uwagi i wnioski można składać do 6 kwietnia 2023 r. Uwagi i wnioski złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

Więcej informacji na stronie TUTAJ

TS
15 marca 2023, godz. 14:53
#Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry