bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Marecka Rada Seniorów

Zakończyła się pierwsza kadencja, rozpoczyna druga. Członkom MRS życzymy owocnej pracy.

Dziś, 30 maja, podziękowaliśmy seniorom, którzy aktywnie uczestniczyli w I kadencji Mareckiej Rady Seniora (MRS) i przywitaliśmy skład II kadencji. W jej strukturach zasiadają osoby 60+, które aktywnie działają na rzecz środowiska seniorów w naszym mieście. Ustępująca rada dała się poznać z jak najlepszej strony. Za jej kadencji przy współpracy z naszym urzędem wydany został „Informator dla Seniora”, powstała jednodniowa jadłodzielnia, zorganizowane zostały ogólnorozwojowe zajęcia „Aktywny Senior” czy też zrealizowaliśmy pierwszą marecką konferencję „Seniorzy mareccy – kierunek aktywność”.

Zgodnie ze statutem MRS przeprowadzaliśmy wybory na II kadencję. Zgłoszenia kandydatów do Mareckiej Rady Seniorów przyjmowaliśmy do 21 kwietnia br. Zgłosiło się 12 kandydatów. Wszystkie kandydatury zostały sprawdzone i zatwierdzone przez komisję, w której skład wchodzili: przewodniczący Paweł Pniewski, przedstawiciel Urzędu, Monika Banaszek – naczelnik Wydziału Aktywności Lokalnej CAF3  oraz Krystyna Nerło, przedstawiciel seniorów. W związku z tym, że liczba zgłoszonych kandydatów wyniosła mniej niż 15 i więcej niż 7, to zgodnie ze statutem Mareckiej Rady Seniorów wszyscy kandydaci bez przeprowadzenia wyborów stali się członkami Mareckiej Rady Seniorów nowej II kadencji.

Mamy w naszym mieście ponad 5 tys. seniorów. Jestem przekonany, że Marecka Rada Seniorów II kadencji, równie aktywnie co jej poprzednicy, włączy się zgodnie z naszym hasłem „Marki Włącz się” w działania na rzecz seniorskiej (i nie tylko) społeczności – mówi burmistrz Jacek Orych.

Przypominamy, że Marecka Rada Seniorów jest organem o charakterze opiniodawczym, interwencyjnym i inicjującym. Jej członkami są osoby w wieku 60+ wybierane przez mieszkańców miasta. Rada działa w obszarach:

 • integracji i wspierania środowiska osób starszych oraz reprezentowania zbiorowych interesów tych osób na zewnątrz,
 • wspierania aktywności osób starszych,
 • profilaktyki i promocji zdrowia osób starszych,
 • zapobiegania i przeciwdziałania marginalizacji osób starszych,
 • zapewnienia osobom starszym dostępu do edukacji i kultury.

Nowym członkom Rady życzę powodzenia, oraz deklaruję pełną współpracę i pomoc – dodaje Jacek Orych.

Skład nowej MRS:

 1. Borkowska Maria
 2. Decyk Anna
 3. Gocal Janina
 4. Jędrzejewska Krystyna
 5. Jóśko Barbara
 6. Kryszkiewicz Ewelina
 7. Paciorek Krystyna
 8. Postek Krystyna
 9. Rewaj Leon Leszek
 10. Różyńska Małgorzata
 11. Sasin Leszek
 12. Stefaniak Danuta

Na pierwszym posiedzeniu Mareckiej Rady Seniora II kadencji wybrano przewodniczącą Rady, którą została Pani Barbara Jóśko, wieloletnia dyrektor Przedszkola nr 2 w Markach.

 

TS
30 maja 2023, godz. 14:26
#Miasto #CAF 3

zdjecie
fot. 1
fot. 2
fot. 3
fot. 4
fot. 5

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry