bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Wkrótce ruszą dotacje na wymianę kotłów

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem i wymaganymi dokumentami

Szanowni Państwo,

z satysfakcją informujemy, że 23 lutego 2018 roku została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Uchwała Nr LVI/475/2018 Rady Miasta Marki z dnia 11 stycznia 2018 roku ws. przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Marki na dofinansowanie zadania polegającego na ograniczeniu emisji zanieczyszczeń poprzez trwałą zmianę istniejącego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Marki (Dz.U.Woj.Maz. z 2018 roku poz. 1946)

Powyższa uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od daty publikacji.

Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z regulaminem przyznawania dotacji oraz wszelkimi warunkami i wymaganymi dokumentami.

O terminach rozpoczęcia zbierania wniosków będziemy Państwa informować w połowie marca 2018 roku, kiedy minie termin na uprawomocnienie się uchwały.

Wysokość dotacji celowej wynosić będzie maksymalnie 75% kosztów kwalifikowanych inwestycji, jednak nie więcej niż 8.000,00 zł brutto dla budynku mieszkalnego.

Dotacja obejmie wyłącznie trwałą zmianę istniejącego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym (w szczególności: węgiel, koks miał, ekogroszek) na ekologiczny:
1) ogrzewanie gazowe,
2) ogrzewanie elektryczne,
3) ogrzewanie olejowe.

Dofinansowanie przyznawane będzie jednorazowo:
1) po całkowitym zrealizowaniu inwestycji,
2) złożeniu w Urzędzie Miasta Marki dokumentów do rozliczenia dofinansowania,
3) dokonaniu odbioru końcowego inwestycji przez Gminę.

Prace i zakupy dokonane przed zawarciem umowy z Gminą nie zostaną dofinansowane.


WOŚ
26 lutego 2018, godz. 08:00

zdjecie
fot. 1

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry