bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Obwodnica Marek - ochrona przed hałasem

Wystąpienie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Zabezpieczenia akustyczne przy drodze ekspresowej S-8 na odcinku obwodnicy Marek zostały zrealizowane na podstawie prognoz hałasu określonych w raporcie do ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Przedstawione rozwiązania zostały ocenione i zaakceptowane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i ujęte w decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID).
Kolejnym etapem weryfikacji oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jest analiza porealizacyjna. Obwodnica Marek jest realizowana w oparciu o dwie decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, a każda z nich w inny sposób określa termin wykonania analizy porealizacyjnej. Z tego względu aktualnie opracowywana jest analiza dla odcinka od węzła Marki do rejonu pomiędzy rzeką a ul. Pustelnicką w Zielonce, natomiast dla pozostałego odcinka drogi analiza będzie mogła być wykonana dopiero po roku od oddania do użytkowania węzła Kobyłka. Analizy porealizacyjne zostaną przekazane do Marszałka Województwa Mazowieckiego, który będzie mógł zobowiązać GDDKiA do ograniczenia ponadnormatywnego oddziaływania drogi.

W związku z licznymi wystąpieniami mieszkańców, w celu przyśpieszenia weryfikacji klimatu akustycznego przy obwodnicy, gminy: Marki, Zielonka, Kobyłka i Radzymin przy pomocy akredytowanych laboratoriów wykonały pomiary hałasu na swoim terenie. Wyniki zostały przekazane do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, który po otrzymaniu i przeanalizowaniu, przekazał je do Marszałka Województwa Mazowieckiego w celu rozpatrzenia i ewentualnego zobowiązania GDDKiA do ograniczenia ponadnormatywnego oddziaływania akustycznego drogi. W przypadku chęci zapoznania się z wynikami pomiarów prosimy o bezpośredni kontakt z poszczególnymi Urzędami Gmin.

Przypominamy, że Generalna Dyrekcja Dróg krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie nie ma podstaw prawnych do dowolnej modyfikacji istniejących zabezpieczeń akustycznych. Realizacja ekranów podczas budowy drogi mogła nastąpić wyłącznie w zakresie określonym w decyzjach ZRID. Dobudowa jakichkolwiek dodatkowych zabezpieczeń akustycznych po oddaniu drogi do użytkowania może wynikać wyłącznie z nałożenia takiego obowiązku w decyzji administracyjnej wydanej przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.

źródło: www.gddkia.gov.pl

 

Przypominamy:

W dniach 28-29 czerwca 2018 roku – na zlecenie Burmistrza Miasta Marki Jacka Orycha – firma BAASA Acoustics s.c. ze Świdnicy prowadziła pomiary hałasu emitowanego z obwodnicy Marek. Nasze podejrzenia potwierdziły się w dwóch z pięciu punktów pomiarowych, gdzie zanotowano przekroczenia norm hałasu o 3,3 dB oraz 5,2 dB w porze nocnej. Są to duże przekroczenia – odczuwalne dla mieszkańców.

Po otrzymaniu sprawozdań z pomiarów emisji hałasu do środowiska od drogi ekspresowej S8 na terenie Gminy Miasto Marki, pismem z dnia 21 sierpnia 2018 roku Pan Dariusz Pietrucha – Zastępca Burmistrza Miasta Marki – zwrócił się do zarządcy drogi – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie o podjęcie stosownych działań zmierzających do wykonania lub zastosowania rozwiązań ograniczających uciążliwości hałasowe dla mieszkańców Marek.

WOŚ
16 października 2018, godz. 08:51
#Środowisko #Obwodnica Marek

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry