bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Dotacja na odbiór i unieszkodliwianie azbestu

Dzięku dofinansowaniu miasto bezpłatnie odebrało ponad 26 ton odpadów azbestowych.

W czerwcu tego roku Marki realizowały zadanie pn. „Odbiór, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Marki”, które w 80 proc. zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Usługę realizowała firma Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Piotr” Piotr Jaczyński, z siedzibą przy ul. Warszawskiej 38B, 05-084 Leszno. Zakres prac obejmował w szczególności odbiór od mieszkańców, transport i unieszkodliwienie na uprawnionym do przyjęcia odpadów niebezpiecznych składowisku odpadów zawierających azbest o kodzie 17 06 05*. Na podstawie wniosków złożonych przez mieszkańców wywieziono i poddano utylizacji 26,617 ton płyt azbestowych z 19 nieruchomości.

Całość zadania: 6.007,99 zł

dotacja z WFOŚiGW: 4.806,39 zł (80%)

Gmina Miasto Marki: 1.201,60 zł

 

Mieszkańcy, którzy zdemontowali płyty azbestowe (eternit), w przyszłym roku również będą mogli skorzystać z ich bezpłatnego odbioru. W tym celu należy złożyć wniosek o bezpłatny odbiór oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. Wnioski można składać bezpośrednio w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Urzędu Miasta Marki (pok. 4) oraz pocztą elektroniczną na adres:

Wzór formularza dostępny jest na stronach internetowych: www.marki.pl oraz www.czyste.marki.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 781 10 03 wew. 720.

 

Odbiór, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Marki dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 4.806,39 zł

 

WOŚ
5 października 2018, godz. 12:25
#Środowisko

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry