bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Oferta fundacji Otwarte Serce

Organizacja ubiega się o mały grant

W dniu 19 grudnia 2018 r. w trybie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wpłynęła do Urzędu Miasta Marki oferta Fundacji Otwarte Serce, na realizację zadania publicznego pt. Warsztaty "Profilaktyka i rozwój'' Każdy, w terminie do dnia 7 stycznia 2019 r. może zgłosić do niego uwagi. Uwagi można zgłaszać pisemnie w Kancelarii Ogólnej UM Marki lub listownie przesyłając na adres Urzędu Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95. Za termin złożenia uwag uznaje się datę ich wpływu do kancelarii Urzędu Miasta Marki. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące złożonego wniosku można uzyskać w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Marki.
Pełna treść wniosku do pobrania poniżej

Ewa Motyczyńska
31 grudnia 2018, godz. 10:51
#Organizacje pozarządowe #Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry