bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Przedsiębiorco, nie zaśpij!

Informacja dla posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń Urzędu Miasta Marki przypomina Przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, że 31 stycznia 2019 roku upływa termin złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim (2018) w celu wyliczenia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2019 (art.111 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – t. j. Dz. U. z 2016 r, poz. 487 ze zm.).

Zgodnie z brzmieniem art. 18 ust. 12 pkt.5 cyt. ustawy zezwolenie wygasa w przypadku niedopełnienia w terminach obowiązku:
a) złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4, lub
b) dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5.

Termin złożenia oświadczenia to 31 stycznia 2019 roku, a terminy dokonania opłat to: 31 stycznia 2019 roku, 31 maja 2019 roku i 30 września 2019 roku.

W przypadku niedopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych do 31 stycznia 2019 roku przedsiębiorca w terminie 30 dni od tego dnia może złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty podstawowej.

Zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, gdy przedsiębiorca nie dokonana złożenia oświadczenia wraz z  jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty podstawowej.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z przyczyn określonych w art. 18 ust.12 pkt 5 ustawy, tj. z powodu niezłożenia oświadczenia lub niedokonania kolejnej raty opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w danym roku, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Opłat można dokonać:

-  w Warszawskim Banku Spółdzielczym (bez prowizji) mieszczącym się w budynku Urzędu Miasta Marki od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.

- przelewem na konto Urzędu Miasta nr: 91 8015 0004 0195 6412 2021 0001.

- kartą płatniczą (kancelaria urzędu – pokój nr 13).

Uprzejmie informujemy, że Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej zostało przeniesione na parter do pok. 14.

 

 

BEDG
14 stycznia 2019, godz. 10:09
#Poradnik Przedsiębiorcy

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry