bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Plac miejski z nowymi drzewami i krzewami

Przy Sportowej i Zajączka pojawią się platany, graby, wiązy i klony.

Niedawno rozpoczęła się budowa placu miejskiego przy ul. Sportowej. Pojawią się tam m.in. fontanna dla dzieci, park linowy, siłownia plenerowa, ścieżki dla rolkarzy, miejsce pod gastronomię oraz toaleta. Część mieszkańców zwróciła uwagę na wycinkę drzew. Chcemy podkreślić, że przy tworzeniu projektu dołożono wszelkich starań, aby zachować jak najwięcej drzewostanu, który wykazuje wysoką wartość przyrodniczą. Ponadto 24 drzewa zostaną przesadzone w nową lokalizację.

- Wycinka drzew jest przeprowadzana zgodnie z decyzjami wydanymi przez Starostę Wołomińskiego. Organ podejmujący decyzję uznał za zasadne usunięcie drzew stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi z uwagi na stan zachowania, usytuowanie oraz przeznaczenie terenu, na którym się znajdują – zaznaczają przedstawiciele Wydziału Inwestycji i Zarządu Dróg.

Roślinności jednak przybędzie. Wykonawca inwestycji dokona wielu nowych nasadzeń:

1. Na osi od budynku Urzędu Miasta zaprojektowana została dwustronna aleja z grabu pospolitego (Carpinus betulus) w odmianie Fastigiata.

2. Wzdłuż ulic Zajączka i Sportowej zaprojektowane zostały szpalery, jedno lub dwu rzędowe z kolumnowej, złotej, odmiany wiąza (Ulmus x hollandica Wredei)

3. Przy ścieżce łączącej ulicę Gen. Zajączka z placem zabaw Nivea zaprojektowano dwurzędowy szpaler z jabłoni dekoracyjnych (Malus Red Sentinel), które zachowują w okresie zimowym na gałęziach owoce, będące pożywieniem dla ptaków .

4. Na terenie, na którym zaprojektowano place zabaw dla dzieci, przewidziano posadzenie platanów (Platanus acerifolia), które są dużymi rozłożystymi drzewami o ozdobnej korze i ozdobnych owocach oraz ozdobnych z kwiatów, liści i owocostanów katalp (Catalpa bignonioides Aurea).

5. Plac fontannowy zostanie obsadzony klonami zwyczajnymi o purpurowych liściach (Acer platanoides Royal Red)

6. Od ulicy Sportowej plac z siłowniami został oddzielony skupiną z ligustra (Ligustrum vulgare 'Atrovirens'). Zakłada się wysokość skupiny 1-1,3m.

7. Od strony placu zabaw dla dzieci oraz od strony południowej placu przewidziano skupiny z tawuły japońskiej w odmianie Genpei (Shirobana) o wysokości 0,6m.

8. Najniższą , półmetrowej wysokości, skupinę stworzy irga wierzbolistna (Cotoneaster salicifolius Parkteppich.

9. W części zachodniej terenów dla dzieci, przed silnie zadrzewionym terenem zaprojektowano skupinę krzewów o zróżnicowanej wysokości . Najwyższy punkt, docelowo trzymetrowy, stanowić będą krzewy perukowca podolskiego w odmianie purpurowej (Cotinus coggygria Royal Purple). Niższy element stanowić będą krzewy berberysa Thunberga o docelowej wysokości 0,6m (Berberis thunbergii Atropurpurea Nana).

Dodatkowo zaprojektowaliśmy oddzielenie skupinami krzewów części placu przeznaczonej dla dzieci od części dla młodzieży i dorosłych. Zgodnie z przyjętymi założeniami, gatunki krzewów zostały tak dobrane, aby zapewnić pożywienie dla ptaków w okresie zimowym.

WIiZD
5 lipca 2019, godz. 13:31
#Inwestycje #Środowisko #Tu płacę podatki, tu zyskam inwestycje

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry