bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Zarządzenie Burmistrza

Rozstrzygnięcie II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki na terenie Gminy Miasta Marki

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 11 ust. 1 pkt 1 i 2, oraz art. 15 ust 2h w związku z art. 13, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) ogłasza się wyniki otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, a także promocji i organizacji wolontariatu i działalności w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, ogłoszonego Zarządzeniem Burmistrza Miasta Marki Nr 0050.123.2019 z dnia 23 sierpnia 2019 r.

Wyniki konkursu znajdziecie Państwo poniżej w załączniku.

 

CAF3
17 września 2019, godz. 16:00
#Miasto #Organizacje pozarządowe #Kultura

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry