bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Pomoc dla gmin na ochronę powietrza

Będziemy aplikować do programu uruchomonego przez samorząd Mazowsza.

Samorząd Województwa Mazowieckiego informuje, że rozpoczyna realizację drugiej edycji "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza Mazowsze 2020" (MIWOP MAZOWSZE 2020). Jego celami są: polepszenie jakości życia mieszkańców regionu poprzez poprawę jakości powietrza i wsparcie mazowieckich gmin w realizacji tych działań.

Projekt nowego programu ochrony powietrza, który niedługo zostanie przekazany samorządom, nakłada na wszystkie jednostki samorządu terytorialnego w województwie wykonanie do 31 stycznia 2021 roku inwentaryzacji wszystkich źródeł niskiej emisji. Chodzi o urządzenia eksploatowane w każdym lokalu lub budynku położonym na terenie gminy ogrzewanym indywidualnie, w tym w szczególności: mieszkalnym, handlowym, usługowym i użyteczności publicznej, w którym wytwarzane jest ciepło do celów grzewczych i/lub przygotowanie ciepłej wody użytkowej za pośrednictwem kominów niższych niż 40 metrów

Dlatego też w ramach MIWOP MAZOWSZE 2020 Samorząd Województwa Mazowieckiego przewidział pomoc finansową na przeprowadzenie inwentaryzacji w formie dotacji w wysokości do 100 proc. kosztów kwalifikowanych (jednak nie więcej niż 200 tys. zł).

Pozostałe rodzaje zadań - kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej, opracowanie dokumentacji lub analiz stanowiących podstawę do określenia założeń dokumentów strategicznych (PONE, PGN, GPN, inne), prowadzenie edukacji ekologicznej, tworzenie nowych i rewitalizacja istniejących terenów zieleni itp. - zostaną objęte dofinansowaniem w formie refundacji części kosztów kwalifikowanych zadania.

- Będziemy starać się o dofinansowanie inwentaryzacji źródeł ciepła w Markach. Chcemy mieć pełny obraz sytuacji: ile kopciuchów jeszcze mamy do wymiany oraz jak najefektywniej w tym zadaniu wspomagać mieszkańców - zaznacza Grzegorz Kasprowicz, zastępca burmistrza Marek.
Podejmujemy szereg działań zmierzających do poprawy powietrza m.in. prowadzimy kontrole palenisk, pobieramy popiół do analiz laboratoryjnych, kontrolujemy kominy za pomocą drona. Dofinansowywalismy też wymianę tradycyjnych pieców na nowocześniejsze źródła ogrzewania.

Inwentaryzacja źródeł niskiej emisji to (w przypadku uzyskania dofinansowania) kolejny element walki ze smogiem realizowany przez naszą gminę. Przypominamy o całkowitym zakazie spalania odpadów (w tym lakierowanego drewna, płyt meblowych itp.) w instalacjach grzewczych budynków.

SPRAWDŹ JAKOŚĆ POWIETRZA W MARKACH

WOŚ
2 marca 2020, godz. 15:14
#Środowisko #Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry