bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Marecki OPS czeka na zgłoszenia.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Markach zaprasza osoby zainteresowane do zgłaszania chęci udziału w rządowym Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020.

Kto może uzyskać wsparcie:

osoby niepełnosprawne, posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, będący mieszkańcami Miasta Marki;

Rodzaj oferowanej pomocy to usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w zakresie:

- wyjścia, powrotu oraz/lub dojazdów w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.);

- wyjścia, powrotu oraz/lub dojazdów na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;

- wykonania zakupów, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;

- załatwienia spraw urzędowych;

- nawiązania kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;

- korzystania z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

Zgłoszenia można składać poprzez wypełnienie karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2019-2020. Zgłoszenia mogą dokonać osoby niepełnosprawne lub opiekunowie prawni. Karty należy dostarczyć do Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach:

- osobiście, w godzinach pracy OPS, w dni powszednie poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek, w godz. 8.00-16.00; środy 10.00-18.00; pok. nr 5 (parter). Ośrodek mieści się w Markach przy ul. Kościuszki 39a;

- drogą elektroniczną, w formie skanu, na adres ops@marki.pl.

Zgłoszenia przyjmowane są do 31 marca 2020 r.

Szczegółowych informacji udziela p. Katarzyna Perzanowska; tel. (22) 771-30-23, e-mail: katarzyna.perzanowska@opsmarki.pl

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” zapewnia usługę asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, dedykowaną osobom niepełnosprawnym.  Wysokość przyznanych środków to 385.769,00 zł. Program jest realizowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Obecnie jest wybierany wykonawca usługi.

OPS w Markach
4 marca 2020, godz. 10:20
#Ośrodek Pomocy Społecznej #Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry