bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego

Rozbudowa dróg gminnych: ulicy Saturna, ulicy Marsa, ulicy Wspólnej

Starosta Powiatu Wołomińskiego 

zawiadamia

o wydaniu w dniu 11 maja 2020 r. dla Burmistrza Miasta Marki, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Andrzeja Dulińskiego, decyzji Nr 9pz/2020 znak: WAB.6740.14.6.2020, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Rozbudowa dróg gminnych: ulicy Saturna, ulicy Marsa, ulicy Wspólnej na odcinku od ul. Marsa do dz. ew. nr 324 obręb 0033, ulicy Ceglanej na odcinku 85,43 m od skrzyżowania z ulicą Saturna w m. Marki”.

Działki usytuowania obiektu:

 • w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję na rzecz Gminy Miasta Marki w części (tłustym drukiem – numery działek w projektowanym pasie drogowym przeznaczone do przejęcia pod inwestycję, w nawiasach – numery działek po podziale):
 • ew. nr: 286/9 (286/12, 286/13), 285/2 (285/7, 285/8)  obręb 0033, 4-01, jedn. ewid. 143402_1 –Marki,
 • ew. nr: 35/2 (35/3, 35/4), 74/14 (74/38, 74/39, 74/40),  74/37 (74/43, 74/44, 74/45) obręb 0035, 4-03, jedn. ewid. 143402_1 –Marki,
 • ew. nr: 2/5 (2/7, 2/8), 5 (5/1, 5/2), 7 (7/1, 7/2), 8 (8/1, 8/2), 9/6 (9/9, 9/10), 18 (18/1, 18/2), 45/13 (45/22, 45/23), 62 (62/3, 62/4), 66 (66/1, 66/2)  obręb 0036, 4-04, jedn. ewid. 143402_1 –Marki,
 • w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję w całości na rzecz Gminy Miasta Marki:
 • ew. nr: 74/11, 74/12, 74/13, 75 obręb 0035, 4-03, jedn. ewid. 143402_1 –Marki,
 • ew. nr: 63/1  obręb 0036, 4-04, jedn. ewid. 143402_1 –Marki,
 • w projektowanym pasie drogowym, będące własnością Gminy Miasta Marki, niepodlegające przejęciu (tłustym drukiem – numery działek w projektowanym pasie drogowym, w nawiasach - numery działek po podziale):
 • ew. nr: 285/6 obręb 0033, 4-01, jedn. ewid. 143402_1 –Marki,
 • ew. nr: 74/33 (74/41, 74/42), 74/34 obręb 0035, 4-03, jedn. ewid. 143402_1 –Marki,
 • ew.  nr: 19 (19/1, 19/2), 45/15, 63/2, 64/2, 339 (339/1, 339/2), 340 (340/1, 340/2), 341 (341/3, 341/4) obręb 0036, 4-04, jedn. ewid. 143402_1 –Marki.

Działki przeznaczone pod budowę lub przebudowę: sieci uzbrojenia terenu i innych dróg publicznych, niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego (tłustym drukiem – numery działek przeznaczone pod budowę lub przebudowę sieci uzbrojenia terenu i innych dróg publicznych, w nawiasach – numery działek po podziale):

 • ew. nr: 286/9 (286/12, 286/13), 316 obręb 0033, 4-01, jedn. ewid. 143402_1 –Marki,
 • ew. nr: 74/35, 35/2 (35/3, 35/4), 74/33 (74/41, 74/42) obręb 0035, 4-03, jedn. ewid. 143402_1 –Marki,
 • ew.  nr: 133, 7 (7/1, 7/2), 44/6, 62 (62/3, 62/4), 340 (340/1, 340/2)  obręb 0036, 4-04, jedn. ewid. 143402_1 –Marki,
 • ew. nr: 2, 8/11, 8/12, 8/13, 9/2, 10 obręb 0040, 4-08, jedn. ewid. 143402_1 –Marki.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję - Starosty Wołomińskiego, 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, w terminie 14 dni od dnia uznania obwieszczenia za doręczone w trybie art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.).

Z treścią decyzji można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 Wydział Budownictwa, parter, pokój nr 105 (po uprzednim kontakcie telefonicznym – (22) 346-11-66 w godzinach przyjęć interesantów).

 

WPZ
26 maja 2020, godz. 11:23
#Miasto #Inwestycje

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry