bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Akcja sterylizacja 2020

W poniedziałek, 15 czerwca, rozpoczęliśmy program darmowej sterylizacji i kastracji psów oraz kotów domowych.

Gmina Miasto Marki zaczyna program "Akcja Sterylizacja" darmowej sterylizacji i kastracji psów i kotów domowych posiadających właścicieli, którzy zamieszkują na naszym terenie. Projekt w 100% finansuje koszty sterylizacji, kastracji oraz trwałego znakowania za pomocą elektronicznego identyfikatora (chipa).

By wziąć udział w programie, właściciel psa lub kota składa wniosek w kancelarii Urzędu Miasta Marki (pok. 13) lub w inny sposób wynikający z funkcjonowania urzędu w związku z COVID-19.

Wniosek powinien zawierać:

  • imię i nazwisko właściciela wraz z adresem zamieszkania oraz telefon kontaktowy,
  • gatunek zwierzęcia,
  • płeć zwierzęcia,
  • wagę zwierzęcia,
  • nr identyfikacyjny mikroczipa (jeżeli zwierzę taki posiada wraz z nazwą bazy danych, gdzie zarejestrowany jest mokroczip),
  • określenie rodzaju zabiegu do wykonania,
  • podpis właściciela wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z programem.

Wnioski należy składać oddzielnie na każde zwierzę.

Wnioski mogą być składane w terminie od 15 czerwca do 30 września 2020 roku, chyba, że przed tą datą program zostanie zakończony z powodu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

Zgodnie z par. 12 ust. 2 pkt 4) Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Marki w 2020 roku, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XX/265/2020 Rady Miasta Marki z dnia 29 kwietnia 2020 roku, Gmina Miasto Marki w ramach programu pn. „Akcja sterylizacja”, pokrywa koszt znakowania mikroczipem psów i kotów na następujących zasadach: właściciel może wystąpić o sfinansowanie znakowania mikroczipem maksymalnie czterech zwierząt.

Zgodnie z par. 13 ust. 2 pkt 5) Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Marki w 2020 roku, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XX/265/2020 Rady Miasta Marki z dnia 29 kwietnia 2020 roku, Gmina Miasto Marki w ramach programu pn. „Akcja sterylizacja”, pokrywa koszt sterylizacji i kastracji psów i kotów na następujących zasadach: właściciel może wystąpić o sfinansowanie zabiegu maksymalnie dwóch psów lub dwóch kotów.


Celem programu „Akcja sterylizacja” jest:
- zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt,
- ograniczenie niekontrolowanego rozrodu domowych psów i kotów,
- poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego,
- promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt.


WAŻNE:

Gmina Miasto Marki nie pokrywa kosztów wykonania dodatkowych badań, nie ponosi kosztów wykonania dodatkowych zabiegów lub usług.
Gmina Miasto Marki nie bierze odpowiedzialności za ewentualne powikłania pooperacyjne i nie ponosi kosztów związanych z ich leczeniem oraz nie pokrywa dodatkowych kosztów w przypadku ujawnienia nieprzewidzianych okoliczności w trakcie zabiegu (np. ciąża, ropomacicze, itp.).


Zabiegi wykonywane będą w przychodni weterynaryjnej:
Przychodnia Weterynaryjna MarWET Stańczykowska Sp.j.
al. Marsz. J. Piłsudskiego 131
05-270 Marki


Przed przystąpieniem do programu należy zapoznać się z:
- Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Marki w 2020 roku – plik
- Zarządzeniem Burmistrza Miasta Marki nr 0050.107.2020 z dnia 5 czerwca 2020 roku - plik

WOŚ
15 czerwca 2020, godz. 08:34
#Środowisko

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry