bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Kolejny nabór - po wakacjach

Brak chętnych do uzupełnienia Komitetu Rewitalizacji

Komitet Rewitalizacji (KR) współpracuje z naszym samorządem w zakresie opracowywania i wdrażania działań rewitalizacyjnych na terenie naszego miasta. Stanowi on forum dialogu pomiędzy zainteresowanymi stronami, opiniuje i doradza.  Zasiadają w nim przedstawiciele środowisk gospodarczych, organizacji pozarządowych, urzędnicy oraz mieszkańcy.  22 maja br., chcąc wzmocnić głos mieszkańców w KR, ogłosiliśmy nabór uzupełniający przeznaczony dla tej grupy interesariuszy. Niestety, nie zgłosili się kandydaci na członków KR.  Pomimo tego dalej chcemy wzmocnić głos mieszkańców w opiniowaniu działań rewitalizacyjnych na terenie miasta, stąd po wakacjach planujemy ogłoszenie kolejnego naboru kandydatów do KR.

TJ
29 czerwca 2020, godz. 09:03
#Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry