bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

Przedstawiamy zasady udzielania pomocy prawnej i wykaz punktów w powiecie wołomińskim

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego ODBYWA SIĘ WEDŁUG KOLEJNOŚCI ZGŁOSZEŃ.

Terminy wizyt w punktach należy umawiać:

  • telefonicznie: 735-736-797 – zapisy na wizytę co 60 minut, w następujących dniach i godzinach: poniedziałki 12.00 – 17.00; środy 11.00 – 15.00; piątki 8.00 – 12.00;
  • za pośrednictwem e-maila: npp.zapisy@powiat-wolominski.pl;
  • za pośrednictwem strony www. Ministerstwa Sprawiedliwości:

https://np.ms.gov.pl/mazowieckie/wołomiński.

Chęć skorzystania z NIEODPŁATNEJ MEDIACJI – należy zgłosić wyłącznie telefoniczne 735-736-797 lub za pośrednictwem e-maila: npp.zapisy@powiat-wolominski.pl na co najmniej 3 dni robocze przed zdarzeniem.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana pomoc lub świadczone poradnictwo przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Chęć skorzystania z NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ lub NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO POZA PUNKTEM należy zgłosić telefoniczne 735-736-797 lub za pośrednictwem e-maila: npp.zapisy@powiat-wolominski.pl na co najmniej 3 dni robocze przed zdarzeniem.

Chęć skorzystania z NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ lub NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO ZA POŚREDNICTWEM ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ można zgłosić telefoniczne 735-736-797 lub za pośrednictwem e-maila: npp.zapisy@powiat-wolominski.pl.  W treści e-maila należy co najmniej:

  1. wskazać lokalizację punktu: nazwa miejscowości;
  2. wskazać czy porady oczekuje się od adwokata czy radcy prawnego (w przypadku nieodpłatnej pomocy prawnej);
  3. podać inicjały imienia i nazwiska osoby uprawnionej.

Dysponent npp.zapisy@powiat-wolominski.pl na podstawie uzyskanych danych umówi wizytę lub przekaże treść e-maila do właściwego punktu najpóźniej w dniu następującym po dniu zgłoszenia. Dysponent za pośrednictwem e-maila potwierdzi wykonane czynności.

Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji na obszarze powiatu wołomińskiego

LOKALIZACJA

HARMONOGRAM PRZYJĘĆ

UDZIELAJĄCY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

GMINA KOBYŁKA

Kobyłka, al. Jana Pawła II 22

Miejski Ośrodek Kultury

parter

                                           

poniedziałek 12.00 – 16.00

wtorek 12.00 – 16.00

środa 11.00 – 15.00

czwartek 11.00 – 15.00

piątek 11.00 – 15.00

pomocy prawnej udziela

adwokat

radca prawny

GMINA MARKI

Marki, ul. Okólna 14

Szkoła Podstawowa Nr 1

parter, sala „Biuro”

                                           

poniedziałek 16.30 – 20.30

wtorek 16.30 – 20.30

środa 16.30 – 20.30

czwartek 16.30 – 20.30

piątek 16.30 – 20.30

pomocy prawnej udziela

adwokat

radca prawny

GMINA RADZYMIN

Radzymin, ul. Letnia 15

parter

                                                

poniedziałek 10.00 – 14.00

wtorek 8.00 – 12.00

środa 10.00 – 14.00

czwartek 12.30 – 16.30

piątek 16.00 – 20.00

punkt powierzony do prowadzenia Fundacji „Spektrum”, z siedzibą:

05-200 Wołomin, al. Armii Krajowej 16A

telefon: 503 915 145

e-mail: cpspektrum@gmail.com

http://www.fundacjaspektrum.pl/

pomocy prawnej udziela radca prawny

GMINA STRACHÓWKA

Strachówka, ul. Norwida 6

Urząd Gminy

I piętro, pokój nr 16

poniedziałek 14.30 – 18.30

wtorek 12.30 – 16.30

środa 14.30 – 18.30

czwartek 8.00 – 12.00

piątek 11.30 – 15.30

punkt powierzony do prowadzenia Fundacji „Spektrum” z Wołomina

pomocy prawnej udziela

radca prawny

GMINA TŁUSZCZ

Tłuszcz, ul. Warszawska 10

Urząd Miasta

parter, pokój nr 8

                                           

poniedziałek 8.00 – 12.00

wtorek 14.00 – 18.00

środa 12.00 – 16.00

czwartek 12.00 – 16.00

piątek 8.00 – 12.00

pomocy prawnej udziela

adwokat

radca prawny

GMINA WOŁOMIN

Wołomin, ul. Legionów 78

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie

wejście z tyłu budynku

przyziemie, pokój nr 4

                                           

poniedziałek 13.00 – 17.00

wtorek 12.00 – 16.00

środa 12.00 – 16.00

czwartek 8.00 – 12.00 piątek 8.00 – 12.00

pomocy prawnej udziela

adwokat

radca prawny

GMINA ZIELONKA

Zielonka, ul. Lipowa 5

Urząd Miasta

parter, pokój nr 2

                                          

poniedziałek 16.00 – 20.00

wtorek 16.00 – 20.00

środa 16.00 – 20.00

czwartek 16.00 – 20.00

piątek 16.00 – 20.00

pomocy prawnej udziela

adwokat

radca prawny

 

 

LOKALIZACJA

HARMONOGRAM PRZYJĘĆ

ŚWIADCZĄCY NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

GMINA DĄBRÓWKA

Dąbrówka, ul. Kościuszki 12

budynek przy budynku

Urzędu Gminy, parter

                                                                                   

poniedziałek 10.00 – 14.00

środa 15.00 – 19.00

punkt powierzony do prowadzenia

Fundacji Rozwoju Świadomości Obywatelskiej Experto Pro Bono,

z siedzibą: 22-400 Zamość, ul. Legionów 10

telefon: 696 481 090

e-mail: biuro@fundacjepb.pl

http://www.fundacjaepb.pl/

poradnictwo świadczone przez

doradcę obywatelskiego

GMINA JADÓW

Jadów, pl. Dreszera 17

Biblioteka Publiczna Gminy Jadów, I piętro

                                      

WPZ
11 stycznia 2021, godz. 13:55
#Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry