bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Raport środowiskowy do KOBiZE

Przedsiębiorcy mają na to czas do końca lutego.

W związku z koniecznością złożenia raportu do Krajowej Bazy o Emisjach Gazów Cieplarnianych i Innych Substancji (KOBiZE) przypominamy, iż każdy podmiot korzystający ze środowiska ma obowiązek złożyć w/w raport do dnia 28.02.2021 r. za rok poprzedni.

Podmiotem korzystającym ze środowiska jest:

  1. przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424) oraz przedsiębiorcę zagranicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1079, 1214, 1495 i 1655), a także osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
  2. jednostka organizacyjna niebędąca przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy  z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców,
  3. osoba fizyczna niebędąca podmiotem, o którym mowa w pkt. 1, korzystającą ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia.

 

Wszystkie informacje dotyczące bazy znajdują się na stronie:

https://krajowabaza.kobize.pl/

WOŚ
18 lutego 2021, godz. 09:54
#Środowisko #Poradnik Przedsiębiorcy

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry